Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Готуємося до ЗНО. тест Підсумкова робота з математики

Додано: 23 червня
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
20 запитань
Запитання 1

Три прямі, розміщенні в одній площині, перетинаються в одній точуі (див.рисунок). Визначте градусну міру кута α.

варіанти відповідей

90

70

50

120

Запитання 2

Яке з наведених чисел є коренем рівняння log4(x-1)=2?

варіанти відповідей

1

17

65

4

Запитання 3

Розв'яжіть рівняння 9√х = 1

варіанти відповідей

1/16

1/81

3

9

Запитання 4

Спростіть вираз a(a+2b) - (a-b)2

варіанти відповідей

4ab - b2

4 - b2

4ав + a2

b2

Запитання 5

1 - sinα⋅cosα⋅tgα

варіанти відповідей

sin2α

cosα

tgα

cos2α

Запитання 6

На рисунку зображено розгортку правильної трикутної призми. Визначте площу бічної поверхні цієї призми, якщо периметр розгортки (суцільна лінія) дорівнює 52 см, а периметр основи призми становить 12см.

варіанти відповідей

72 см2

36 см2

52 см2

96 см2

Запитання 7

На рисунку зображено ромб АВСD. Знайдіть градусну міру кута АВС, якщо <САD =25°.

варіанти відповідей

110°

100°

120°

130°

Запитання 8

До кола з центром у точці О проведено дотичну АВ (В-точка дотику). ВС - хорда, що утворює з радіусом кола кут 35°. Знайдіть градусну міру кута АВС

варіанти відповідей

45°

55°

65°

70°

Запитання 9

Знайти похідну: (5x3+8x-11)′

варіанти відповідей

-15x2-8

15x2+8

15x2-8

x2-8

Запитання 10

Тіло рухається за законом s(t) = 4 +2t2. Обчисліть швидкість руху тіла в момент t=1с.

варіанти відповідей

8 м/c

6 м/c

2 м/c

4 м/c

Запитання 11

Обчислити вираз: 3⋅(-4)2 - 33⋅0,5

варіанти відповідей

19,5

-28,5

34,5

52,5

Запитання 12

Розвяжіть систему рівнянь

варіанти відповідей

(4;1)

(4;-1)

(1;4)

(-1;4)

Запитання 13

Пряма а належить площині β, а пряма b перетинає площину β у точці, що не належить прямій а. Яке взаємне розміщенняпрямих а та b?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перетинаються

не можливо визначити

Запитання 14

Основи прямокутної трапеції дорівнюють 2,5 см і 8,7 см, а її гострий кут 45°. Знайдіть площу цієї трапеції.

варіанти відповідей

17,54 см²

53,26 см²

34,72 см²

27,63 см²

Запитання 15

Чому дорівнює значення виразу 6⁻¹⁰/(9⁻⁴⋅4⁻⁶)

варіанти відповідей

1/2

3/8

2/7

4/9

Запитання 16

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Яка з вказаних площин паралельна площині BDA1 ?

варіанти відповідей

В1D1А;   

АСВ1;    

А1С1D1;    

В1D1С . 

Запитання 17

У = √(8-2Х) Знайти область визначення

варіанти відповідей

(-∞; 4⌉

(4; ∞)

(- 4; 4)

(-∞; ∞)

Запитання 18

В коробці лежать 5 зелених, 6 синіх і 4 червоних олівців. Яка ймовірність того, що навмання взятий олівець виявиться синім?

варіанти відповідей

2/5

1/5

5/2

1/2

Запитання 19

Сторони паралелограма дорівнюють 4√2 см. і 1см, один з його кутів дорівнює 135°. Знайдіть меншу діагональ паралелограма.

варіанти відповідей

√33 см.

√41см.

5см.

4см.

Запитання 20

При якому значенні х вектори а̅ ( х; 4) та с ̅ (-2; 3) перпендикулярні?

варіанти відповідей

- 6

6

- 1

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест