Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2063 рази
12 запитань
Запитання 1

В результаті реакції насичених одноатомних спиртів з лужними металами виділяється

варіанти відповідей

Н2

О2

Н2О

СО2

Запитання 2

В результаті окиснення одноатомного спирту калій перманганатом утворюється

варіанти відповідей

безбарвна сполука

сполука малинового кольору

сполука синього кольору

осад

Запитання 3

При частковому окисненні етанолу купрум (ІІ) оксидом одним із продуктів реакції є

варіанти відповідей

оцтова кислота

етан

оцтовий альдегід

вуглекислий газ

Запитання 4

Закінчіть рівняння реакції: С2Н5ОН + HСI →

варіанти відповідей

С2Н5Cl + H2О

С2Н6 + Cl2 + H2О

С2Н5ОCl + H2

С2Н4Cl + H2О

Запитання 5

Під час внутрішньомолекулярноі дегідратації насичених одноатомних спиртів, окрім відщеплення води відбуваеться утворення

варіанти відповідей

алкану

алкену

алкіну

естеру

Запитання 6

Відносна густина парів спирту за воднем дорівнює 23. Що це за спирт?

варіанти відповідей

СН3ОН

C4H9OH

С3Н7ОН

С2Н5ОН

Запитання 7

Натрій масою 2,3 г помістили в етанол. Який об’єм (н.у.) водню виділиться? 

варіанти відповідей

22,4 л

1,12 л

11,2 л

2,24 л

Запитання 8

Насичений одноатомний спирт масою 30 г взаємодіє з надлишком металічного натрію, утворюється водень, об’єм якого (н.у.) становить 5,6 л. Визначте формулу спирту 

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н7ОН

С4Н9ОН

Запитання 9

Під час міжмолекулярноі дегідратації етанолу, окрім відщеплення води відбуваеться утворення

варіанти відповідей

етану

етену

етаналю

діетилового етеру

Запитання 10

Сучасний метод добування етилового спирту ґрунтується на реакції етену з водяною парою. Які умови необхідні для того, щоб ця реакція відбулась?

варіанти відповідей

наявність каталізатора

підвищений тиск

температура 300оС

наявність ферментів дріжджів

знижений тиск

температура 100оС

Запитання 11

Вихідною речовиною у виробництві спирту для потреб харчової промисловості є:

варіанти відповідей

картопляний крохмаль

целюлоза, добута з відходів переробки деревини

пшеничний крохмаль

лактоза

Запитання 12

Синтез-газ (суміш карбон (ІІ) оксиду з воднем) є сировиною для виробництва

варіанти відповідей

метанолу

етанолу

пропанолу

бутанолу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест