5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Нітрогеновмісні органічні сполуки

Додано: 27 березня
Предмет: Хімія
Тест виконано: 27 разів
11 запитань
Запитання 1

Під час утворення дипептиду залишки амінокислот сполучаються між собою

варіанти відповідей

одним пептидним зв'язком

двома амідними зв'язками

водневим зв'язком

трьома пептилними зв'язками

Запитання 2

Укажіть амфотерну органічну сполуку

варіанти відповідей

СН3-С(СН3)2 - СООН

СН2ОН-СН(ОН)4 - СООН

СН3-СНNH2 - СООН

СН2ОН-СН(ОН)4 - CH2ОН

Запитання 3

Укажіть рівняння реакції, яке відомо під назвою реакція Зініна:

варіанти відповідей

C6H52 + HCl = C6H5NH3Cl

C6H52 + 3Br2 = C6H2Br3NH2 +3HBr

4CH3NH2 + 9O2 = 4O2 + 10H2O +2N2

C6H52 + 3H2 = C6H5NH2 + 2Н2О

Запитання 4

Укажіть формулу вторинного аміну:

варіанти відповідей

CH3-NH-CH3

CH3-CH2-CH2-NH2

CH3-N(CH3)-CH3

C6H5NH2

Запитання 5

Укажіть продукти згоряння етиламіну:

варіанти відповідей

нітроген(IV)оксид, вода

вода, нітроген монооксид, карбон(II)оксид

карбон(II)оксид, азот, вода

карбон(IV)оксид, вода, азот

Запитання 6

Амінооцитова кислота реагує:

варіанти відповідей

з метаналем, ацетиленом, етанолом

з метанолом, хлороводнем, калій гідроксидом

з метанолом, бензеном, пропанолом

з натрій гідроксидом, хлороводнем, водою

Запитання 7

Визначте невідомі речовини і вкажіть їх назви в реакції:


X + X1 = NH2-CH2-CO -O -C2H5 + H2O

варіанти відповідей

Х - альфа-аланін, Х1 - етанол

Х - амінооцитова кислота, Х1 - етанол

Х - бета-аланін, Х1 - метанол

Х - пропіонова кислота, Х1 - етанол

Запитання 8

Укажіть формулу ізомеру триметиламіну:

варіанти відповідей

CH3-N(C2H5)-CH3

C2H5-NH5-C2H5

CH3-NH-C2H5

CH3-NH-C3H7

Запитання 9

Денатурація - це

варіанти відповідей

оборотний процес зсідання білка

втрата природних якостей білка під час його розчинення у воді

розщепенння полімерної білкової солекули на амінокислоти

руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біологічної активності

Запитання 10

Кольорова реакція білка з концентрованою нітратною кислотою доводить, що

варіанти відповідей

у структурі білка є бензенові кідьця

білок - поліпептид

у структурі білка є водневі зв'язки

білок містить залишки амінокислот

Запитання 11

Денатурація білка може відбуватися під час

варіанти відповідей

дії на білки сульфатної кислоти

розчинення білків у воді

дії на білки воднем

дії на білки киснем

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест