Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
13 запитань
Запитання 1

Над питанням "Що є "природним для тіла" - рух чи спокій?" працювали давньогрецький філософ ... і пізніше італійський вчений ...

варіанти відповідей

Архімед, Галлей

Арістотель, Г. Галілей

Арістотель, Торрічеллі

Архімед, Г. Галілей

Запитання 2

"Природним" для тіла є не лише стан спокою, а й ...

варіанти відповідей

рівномірний рух по колу

прямолінійний рівномірний рух

криволінійний рух

прямолінійний рівноприскорений рух

Запитання 3

Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані - це закон ...

варіанти відповідей

інерції Арістотеля

інертності Галілея

інерції Ньютона

інерції Галілея

Запитання 4

Рухом за інерцією називають ... рух за відсутності або скомпенсованості дії на тідло інших тіл і полів

варіанти відповідей

рівномірний прямолінійний

рівномірний по колу

рівноприскорений прямолінійний

криволінійний

Запитання 5

Явище інерції - це явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші ... та поля або їхні дії ...

варіанти відповідей

тіла, справа більші

тіла, скомпенсовані

молекули, зліва більші

люди, скомпенсовані

Запитання 6

Інерціальна система відліку - це ... , відносно якої спостерігається явище інерції

варіанти відповідей

система координат

прилад відліку часу

система відліку

тіло відліку

Запитання 7

Основні закони руху сформулював ...; він назвав закон інерції ... першим законом руху

варіанти відповідей

Г. Галілей, І. Ньютона

Р. Гук, Г. Галілея

І. Ньютон, Р. Гука

І. Ньютон, Г. Галілея

Запитання 8

Перший закон механіки Ньютона:

варіанти відповідей

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло не зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього діють деякі сили або якщо ці сили нескомпенсовані

Існують такі тіла відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили або якщо ці сили скомпенсовані

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили або якщо ці сили скомпенсовані

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівноприскореного прямолінійного руху, якщо на нього діють деякі сили або якщо ці сили нескомпенсовані

Запитання 9

Важливість першого закону Ньютона:

варіанти відповідей

закон заперечує існування інерціальних СВ; дає можливість з усіх наявних СВ виділити інерціальні СВ; не містить закон інерції

закон постулює існування інерціальних СВ; дає можливість з усіх наявних СВ виділити інерціальні СВ; містить закон інерції

закон постулює існування інерціальних СВ; не дає можливість з усіх наявних СВ виділити інерціальні СВ; містить закон інерції

закон не постулює існування інерціальних СВ; дає можливість з усіх наявних СВ виділити неінерціальні СВ; не містить закон інерції

Запитання 10

Принцип відносності Галілея:

варіанти відповідей

в усіх інерціальних системах відліку перебіг фізичних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається неоднаково за однакових початкових умов

в усіх інерціальних системах відліку перебіг фізичних явищ і процесів відбувається однаково за однакових кінцевих умов

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

Запитання 11

Чому пасажир, дивлячись в ілюмінатор на безхмарне небо, не може визначити, чи рухається літак?

варіанти відповідей

скло ілюмінатора запотіло

пасажир на висоті погано бачить

спостереженню заважає сонце

за вікном немає тіла відліку

Запитання 12

Собака, вилізши з води, струшує з себе краплини.

З проявом якого закону можна пов'язати це явище?

варіанти відповідей

закону Архімеда

першого закону Ньютона

закону Гука

закону додавання швидкостей

Запитання 13

Чи інерціальна СВ?

1) автомобіль рушає з місця;

2) парашутист рівномірно спускається на землю;

3) Місяць рухається навколо Землі

варіанти відповідей

1-так; 2 -ні; 3 -ні

1-ні; 2 -так; 3 -ні

1-так; 2 -так; 3 -ні

1-ні; 2 -ні; 3 -так

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест