18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Інвестиційні операції

Додано: 31 березня
Предмет: Економіка, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Які види послуг пов’язані з купівлею цінних паперів за рахунок клієнта?


варіанти відповідей

Брокерські 

Дилерські 


Кредитні 

Консультаційні 

Запитання 2

До яких операцій відноситься діяльність, яка передбачає купівлю-продаж цінних паперів комерційним банком від свого імені і за свій рахунок для перепродажу третім особам?


варіанти відповідей

Брокерських

Дилерських

Кредитних

Консультаційних

Запитання 3

 Сукупність майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності з метою одержання прибутку чи досягнення соціального ефекту – це:


варіанти відповідей

Кредитні операції банку

 Інвестиційні операції банку

Депозитні операції банку

Валютні операції банку

Запитання 4

Як називається процентна ставка, за якою майбутню вартість грошей приводять до їх теперішньої вартості?


варіанти відповідей

 Процентна


 Депозитна


Прогресивна


Дисконтна

Запитання 5

Що є об’єктом здійснення фінансових інвестицій?


варіанти відповідей

Нематеріальні активи


Будівлі


Цінні папери

Споруди


Запитання 6

Проведення капітальних чи фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій, називають:

варіанти відповідей

Портфельні


Прямі


Непрямі


Реінвестиції

Запитання 7

Що називають терміном «портфельні інвестиції» 

варіанти відповідей

 Капітальні інвестиції


Придбання цінних паперів

 Короткострокові інвестиції


 Внутрішні інвестиції


Запитання 8

Термін окупності інвестиційного проекту визначається як співвідношення:


варіанти відповідей

Інвестицій до чистих грошових потоків за рік


Чистих грошових потоків за рік до інвестицій


Середньорічного прибутку до інвестицій


Середньорічного прибутку до чистих грошових потоків


Запитання 9

Як визначається показник чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту


варіанти відповідей

Сума приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій


Співвідношення приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій


Різниця приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій

Добуток приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій 


Запитання 10

Вкажіть значення NPV, за якого доцільно приймати інвестиційний проект:


варіанти відповідей

NPV< 0


 NPV = 0


NPV> 0

NPV> 1


Запитання 11

Внутрішня норма дохідності інвестиційного проекту – це така процентна ставка, за якої:


варіанти відповідей

 NPV< 0


NPV = 0

NPV> 0


 NPV = max


Запитання 12

Як визначається показник рентабельності інвестиційного проекту


варіанти відповідей

Сума приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій


Співвідношення приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій

Різниця приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій


Добуток приведеної вартості грошових надходжень і інвестицій


Запитання 13

Показник дохідності інвестицій визначається як відношення:


варіанти відповідей

Прибутку від інвестицій до середньої вартості вкладеного капіталу

Чистих грошових потоків до інвестицій


Інвестицій до чистих грошових потоків


 Середньої вартості вкладеного капіталу до прибутку


Запитання 14

Визначити період окупності інвестиційного проекту. Суми щорічних чистих грошових потоків 15000 грн. Інвестиційні витрати – 60000 грн.

варіанти відповідей

0,25 роки


4 роки

5 років


 2 роки


Запитання 15

Визначте орієнтовну ціну акції при фінансовому інвестуванні, якщо очікуваний прибуток на акцію 1000 грн., ставка капіталізації чистого прибутку, 15 %, банківський процент 40 %, премія за ризик 20 %
варіанти відповідей

4250 грн.

2000 грн.

5500 грн.

500 грн.

Запитання 16

Вкажіть вірний розрахунок визначення орієнтовної ціни акції при фінансовому інвестуванні, якщо очікуваний прибуток на акцію 2000 грн., ставка капіталізації чистого прибутку, 20 %, банківський процент 35 %, премія за ризик 15 %варіанти відповідей

2000*(1-0,2)*(0,35+0,15)

2000*(1-0,2)/(0,35-0,15)

2000*(1-0,2)+(0,35-0,15)

2000/100*(1-0,2)*(0,35+0,15)

Запитання 17

Який розмір середнього щорічного доходу, якщо за інвестиційним проектом вартістю 500000 грн. передбачаються грошові надходження за 1 рік = 200000 грн., 2 рік = 250000 грн., 3 рік = 300000 грн., 4 рік = 350000 грн.

варіанти відповідей

350000

500000

250000

275000

Запитання 18

Вкажіть термін окупності проекту, якщо за інвестиційним проектом вартістю 600000 грн. передбачаються грошові надходження за 1 рік = 200000 грн., 2 рік = 250000 грн., 3 рік = 300000 грн., 4 рік = 350000 грн.

варіанти відповідей

2,2 роки

4 роки

1 рік

3,5 років

Запитання 19

Визначити дохідність на вкладений капітал, якщо загальний дохід інвестиційного проекту 80000, термін реалізації проекту 2 роки, інвестиційний проект з початковими витратами капіталу 120000 грн. і робочим капіталом 30000 грн. 

варіанти відповідей

26,7%

20%

30,5%

40.2%

Запитання 20

Визначити поточну дохідність пакета облігацій, якщо у портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною вартістю 500 тис. грн.

із терміном погашення через 5 років і 12%-м річним купоном. Ринкова ціна пакета облігацій – 380 тис. грн.

варіанти відповідей

3,1%

5%

2%

7,4%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест