22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Інвестиційний менеджмент

Додано: 14 квітня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 12 разів
20 запитань
Запитання 1

Що визначає інвестиційна діяльність?


варіанти відповідей

сукупність практичних дій юридичних осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій

процес отримання підприємством прибутку

правильної відповіді немає

сфера, де здійснюється практична реалізація інвестицій (будівництво, машинобудівництво)

Запитання 2

Що таке інвестиційний менеджмент?


варіанти відповідей

процес управління усіма аспектами інвестиційної діяльності фірми

формування інвестиційного портфелю фірми

процес залучення всіх інформаційних ресурсів на підприємстві

сукупність практичних дій юридичних осіб, держави, громадян щодо реалізації інвестицій

Запитання 3

Що є основною метою інвестиційного менеджменту?


варіанти відповідей

забезпечення високих темпів розвитку фірми

розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів та забезпечення максимального прибутку

пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних проектів, інвестиційних програм

забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії на окремих етапах інвестиційної стратегії фірми

Запитання 4

Що таке інвестиції в широкому розумінні?


варіанти відповідей

- сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, щодо реалізації інвестицій

характеризують загальні вкладення коштів, які спрямовуються у відтворення

усі види інтелектуальних та майнових цінностей, що вкладаються в усі види діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту

сукупність валових та чистих грошових потоків

Запитання 5

Що означає поняття «інвестиції» у вузькому розумінні?


варіанти відповідей

перекази


кошти

вклади

кредити

Запитання 6

Підприємство з іноземними інвестиціями – підприємство (організація) будь-якої організаційно- правової форми, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше як:


варіанти відповідей

15%


10%

50%

75%

Запитання 7

Яка з задач інвестиційного менеджменту є пріоритетною?


варіанти відповідей

забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства при достатній її фінансовій стійкості

пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних програм

забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків

максимізація доходу від інвестиційної діяльності

Запитання 8

Яка функція інвестиційного менеджменту відповідає за формування системи першочергових спостережних показників?


варіанти відповідей

організація моніторингу реалізації окремих інвестиційних програм і проектів

дослідження зовнішнього середовища

формування інвестиційного портфелю

розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів фірми

Запитання 9

Що таке інвестиційна сфера?


варіанти відповідей

вкладення коштів у різні фінансові активи

сфера, де здійснюється практична реалізація інвестицій

забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії

всі відповіді вірні

Запитання 10

Назвіть об'єкти інвестиційної діяльності:


варіанти відповідей

нові основні фонди, цінні папери, акції, векселі, облігації

будинки і споруди, цільові грошові внески

науково-технічна продукція, майнові права

всі відповіді вірні

Запитання 11

Яка функція інвестиційного менеджменту досліджує правові умови інвестиційної діяльності в цілому?


варіанти відповідей

дослідження внутрішнього середовища

вибір інвестиційних проектів та розширення капіталу

програмування та дослідження конкурентного середовища

дослідження зовнішнього середовища та програмування кон’юнктури інвестиційного менеджменту

Запитання 12

Формування нагромаджень, вкладення ресурсів, одержання прибутку - це:


варіанти відповідей

мета інвестиційної діяльності

етапи інвестиційної діяльності

напрямки інвестиційної діяльності

мета інноваційної діяльності

Запитання 13

Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності є:

варіанти відповідей

статут

договір

дисконт

вірна відповідь відсутня

Запитання 14

Що відбудеться на підприємстві, якщо швидко реалізувати інвестиційну програму?


варіанти відповідей

підвищення інвестиційних ризиків

зниження інвестиційних ризиків

збільшення високих темпів економічного розвитку фірми

збільшення максимального прибутку фірми

Запитання 15

Показник ефективності інвестицій, що характеризує термін, упродовж якого вони окупаються повністю, називається:


варіанти відповідей

прибутковість

період окупності

чистий приведений дохід

рентабельність

Запитання 16

Що таке ануїтет?


варіанти відповідей

послідовність грошових потоків, що оцінюються за часом здійснення, послідовно через різі проміжки часу і однакових розмірах

сума інвестованих на поточний момент коштів, в яку вони перетворяться через певний час, з урахуванням встановленої процентної ставки

сума майбутніх грошових надходжень, приведених з урахуванням визначеної процентної ставки на поточний період

сума коштів, що розраховується на основі відсотку інфляції

Запитання 17

Що з зазначеного не входить до інвестиційної фази інвестиційного циклу проекту?

варіанти відповідей

експертиза проекту

інженерно- технічне проектування

процес будівництва

проведення переговорів

Запитання 18

Юридичні особи, що діють на ринку цінних паперів не за рахунок клієнтів, а з використанням власних коштів - це:


варіанти відповідей

інвестиційний фонд

інвестиційна компанія (дилери)

консультант

брокер

Запитання 19

Рентабельність інвестицій визначається відношенням:


варіанти відповідей

виручки від реалізації до акціонерного капіталу

відношенням суми витрат виробництва до чистого прибутку

суми активів до пасивів компані

суми дисконтованих чистих грошових потоків до приведеної вартості здійснених інвестицій

Запитання 20

Внесення цінних паперів до списку цінних пеперів, які котируються на фондовій біржі або можутьбути предметом укладення угод в торговельно- інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як:

варіанти відповідей

Біржова послуга

Лістинг

Біржова операція

Котирування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест