18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Управління конкурентоспроможністю організації

Додано: 19 квітня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 15 разів
20 запитань
Запитання 1

1. До аспектів конкурентоспроможності підприємства відносять:


варіанти відповідей

широкий асортимент продукції

високий рівень оплати праці персоналу

висока професійна підготовка персоналу

ефективна конкурентна стратегія

Запитання 2

Ціна реалізації продукції є критерієм визначення:

варіанти відповідей

конкурентоспроможності продукції

конкурентоспроможності підприємства

конкурентоспроможності країни

рівня розвитку продуктивних сил

Запитання 3

Базою для порівняння при оцінці рівня конкурентоспроможності підприємства можуть бути підприємства, які:варіанти відповідей

належать до однієї області


випускають товари-субститути

працюють на одному сегменті

мають однакову кількість персоналу

Запитання 4

На конкурентоспроможність підприємства рівень розвитку національної економіки:


варіанти відповідей

не впливаєвпливає безпосередньо

впливає при ринковій формі господарювання

впливає лише на державні підприємства

Запитання 5

Показники ефективності інвестицій відносять до групи показників конкурентоспроможності підприємства:


варіанти відповідей

виробничій діяльності підприємства


фінансовій діяльності підприємства

ринкових підприємств;

інноваційній діяльності підприємства

Запитання 6

Конкурентні переваги підприємства передбачають передумови для:варіанти відповідей

збільшення рівня конкурентоспроможності підприємства


збереження рівня конкурентоспроможності підприємства

досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства

інноваційній діяльності підприємства

Запитання 7

 Конкурентоспроможність - це:варіанти відповідей

здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях


здатність виробляти продукцію, яка задовольняє вимогам ринку при відносно низьких витратах виробництва

здатність виробляти нову продукцію з найменшими витратами

все перераховане є правильним

Запитання 8

Досягнення рівня конкурентоспроможності підприємства є:варіанти відповідей

стратегічною метою підприємства

тактичною метою підприємства

метою операційної діяльності

метою вкладення капіталу


Запитання 9

Одним з основних принципів досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства є:


варіанти відповідей

гнучкість діяльності підприємства

системність підходу до управління

прискорення обігу капіталу

збільшення рівня рентабельності продукції


Запитання 10

До чинників конкурентоспроможності продукції можна віднести:варіанти відповідей

якість продукції

собівартість продукції

конкурентні технології

технологію виготовлення продукції


Запитання 11

До суб'єктів оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції відносять:варіанти відповідей

споживачів продукції

держава

конкурентів

інвесторів


Запитання 12

Для визначення рівня конкурентоспроможності продукції найчастіше використовують метод:варіанти відповідей

вимірник


реєстраційний

експертний

органолептичний

Запитання 13

Вибір суб'єктом методу оцінки конкурентоспроможності продукції обумовлюється:варіанти відповідей

етапом життєвого циклу продукції

необхідною точністю оцінки

сферою застосування продукції

кількістю реальних конкурентів


Запитання 14

До чинників, які впливають на рівень конкурентоспроможності продукції, відносять:

варіанти відповідей

коливання ринкової кон'юнктури

показники асортименту продукції

вартість притягнених ресурсів

рівень кваліфікації робітників


Запитання 15

Рентабельність підприємства - це:


варіанти відповідей

отримуваний підприємством прибуток

відносна прибутковість або прибутковість, яка вимірюється у відсотках до витрат засобів або капіталу

відношення прибутку до середньої вартості основних фондів і оборотних коштів

прибуток на 1 грн. об'єму реалізованої продукції


Запитання 16

 Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок...варіанти відповідей

оптимізації витрат на виробництво

мінімізації витрат на виробництво

правильні обоє відповіді


Запитання 17

Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників:


варіанти відповідей

засобів праці і персоналу

предметів праці, персоналу і засобів праці

продуктивної системи, засобів праці і робочої сили


Запитання 18

З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно (за умов конкуренції):

варіанти відповідей

підвищити обсяг виробництва продукції і зменшити собівартість

підвищувати якість продукції і ціни на неї

всі відповіді правильні

застосовувати нові технології виробництва продукціїЗапитання 19

Розвиток технико-технологичної бази підприємства здійснюється шляхомваріанти відповідей

капітального ремонту устаткування;

технічного переозброєння підприємства

модернізації;

заміни відпрацьованого устаткування новим устаткуванням такого ж технічного рівня.Запитання 20

 Економічний тип розвитку підприємства - це:


варіанти відповідей

поняття, яке відображує певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і обсягом виробництва валової продукції або товарної продукції;

б) поняття, яке відображує певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і витрат праці;поняття, яке відображує певне динамічне співвідношення між зміною розміру власного капіталу і обсягом виробництва валової продукції;

поняття, яке відображує певне динамічне співвідношення між зміною розміру притягненого капіталу і власного капіталу;

поняття, яке відображує певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і власного капіталу;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест