Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 334 рази
25 запитань
Запитання 1

Фізична величина, що характеризується числом структурних частинок речовини у певній її порції:

варіанти відповідей

молярна маса  

кількість речовини

число Авогадро   

молярний об'єм

Запитання 2

Поняття «кількість речовини» застосовується для:

варіанти відповідей

твердих речовин 

рідин     

газів

всіх речовин

Запитання 3

Кількість структурних частинок в одному моль речовини:

варіанти відповідей

22,4  

11,2

6,02*1023  

3,01*1023

Запитання 4

Одиниця вимірювання кількості речовини:

варіанти відповідей

г

моль

г/моль

л/моль

Запитання 5

Яких речовин стосується поняття «Молярний об'єм»:

варіанти відповідей

твердих речовин  

рідин  

газів

усіх речовин

Запитання 6

Молярна маса вимірюється:

варіанти відповідей

п

г

л/моль

г/моль

Запитання 7

Маса 0,2 моль кисню :

варіанти відповідей

0,4г  

6,4г

3,2г 

64г

Запитання 8

Яка кількість речовини міститься в 3г водню:

варіанти відповідей

3 моль  

6 моль     

1,5 моль

0,1 моль

Запитання 9

2 моль вуглекислого газу за нормальних умов займають об'єм:

варіанти відповідей

88 л  

64 л   

44,8 л

11,2 л

Запитання 10

Температура 00С і тиск 101,3 кПа дістали назву:

варіанти відповідей

стандартні умови  

звичайні умови

нормальні умови  

екстремальні умови

Запитання 11

Чому дорівнює відносна густина кисню за воднем:

варіанти відповідей

0,125   

16

0,0425

32

Запитання 12

Який об'єм за нормальних умов займають 88 г вуглекислого газу:

варіанти відповідей

44,8 л

22,4 л      

33,6 л

11,2л

Запитання 13

Молярна маса міді:

варіанти відповідей

56 г/моль

14 г/моль

32 г/моль

64 г/моль

Запитання 14

Молярна маса газу, відносна густина за воднем якого

 становить 34:

варіанти відповідей

100

132

68

74

Запитання 15

Прізвище вченого,іменем якого названо число частинок, що містяться в 1 моль будь-якої речовини:

варіанти відповідей

Менделєєв

Лавуаз’є

Авогадро

Резерфорд

Запитання 16

Молярна маса речовини показує:

варіанти відповідей

найменшу масу речовини

масу 1 моль речовини

кількість речовини

об'єм речовини

Запитання 17

Маса вуглецю кількістю речовини 0,1 моль:

варіанти відповідей

12 г

0,6 г

1.2 г

6 г

Запитання 18

Кількість атомів Оксигену вSO2  кількістю речовини 0,5 моль:

варіанти відповідей

3,01*1023

6,02*10 23

0,301*1023

0,6*1023

Запитання 19

На що має бути поділено масу речовини для обчислення кількості речовини:

варіанти відповідей

на молекулярну масу

на температуру речовини

на молярну масу речовини

на об'єм

Запитання 20

Маса 1,5 моль CuO:

варіанти відповідей

80 г

160 г

120 г

12 г

Запитання 21

Символ, яким позначають кількість речовини:

варіанти відповідей

Vm

V

 n 

М

Запитання 22

 Фізичні величини, потрібні для обчислення маси речовини: 1 молярний об’єм, 2 масова частка елемента, 3 молярна маса, 4 відносна густина, 5 кількість речовини :

варіанти відповідей

1,5

2, 4

3, 5

2, 3 

Запитання 23

Доповніть формулювання закону Авогадро. У однакових об'ємах різних ____ за однакових температури і тиску міститься однакова кількість _____

варіанти відповідей

газ 

йон

рідина 

молекула 

Запитання 24

 Укажіть гази, важчі за повітря:

варіанти відповідей

Ar

SO2

NH3

O3

Запитання 25

 Укажіть речовини, формульні маси яких кратні 10:

варіанти відповідей

Na2S

LiI

CaCO3

Fe(OH)2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест