29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Узагальнення знань з теми: "Основні класи неорганічних сполук"

Розробка тесту з теми "Основні класи неорганічних сполук", метою якого є формування ключових і предметних компетентностей в ході узагальнення і систематизації знань про основні класи неорганічних сполук

Додано: 1 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 136 разів
12 запитань
Запитання 1

Складні речовини, що складаються з атомів металу і кислотного залишку називаються:

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

основи

солі

Запитання 2

Кислотні оксиди не взаємодіють з:

варіанти відповідей

кислотами

водою

основами

основними оксидами

Запитання 3

Основні оксиди не взаємодіють з:

варіанти відповідей

водою

кислотами

основами

кислотними оксидами

Запитання 4

У лужному середовищі фенолфталеїн набуває кольору:

варіанти відповідей

жовтий

синій

червоний

малиновий

Запитання 5

Складні речовини, що складаються з атомів металу і однієї або декількох гідроксильних груп називаються:

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

основи

солі

Запитання 6

За вмістом Оксигену кислоти поділяються на:

варіанти відповідей

триосновні

оксигеновмісні

одноосновні

безоксигенові

Запитання 7

Нерозчинні основи при нагріванні розкладаються на:

варіанти відповідей

оксид та воду

оксид та кислоту

воду та сіль

оксид та сіль

Запитання 8

Складні речовини, що складаються з одного або декількох атомів Гідрогену та кислотного залишку називаються:

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

основи

солі

Запитання 9

Розчинні у воді основи називаються:

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

луги

солі

Запитання 10

За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на:

варіанти відповідей

одноосновні

оксигеновмісні

двоосновні

трьохосновні

Запитання 11

Складні речовини, що складаються з двох хімічних елементів, один із яких Оксиген називаються:

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

основи

солі

Запитання 12

Речовини, що можуть взаємодіяти із кислотими так із основами називаються:

варіанти відповідей

солі

луги

оксиди

амфотерні