Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

Додано: 3 травня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 229 разів
24 запитання
Запитання 1

Формула для обчислення молярної маси:

варіанти відповідей

V = m ∕∕ρ

m = ϑ M

M = m /ϑ

m =ρV

Запитання 2

Колір лакмусу в кислому середовищі:

варіанти відповідей

фіолетовий

жовтий

червоний

синій

Запитання 3

Формули оксидів:

варіанти відповідей

CO2, ZnCl2, BaO

Al2O3, FeO, N2

Na2O, SO3, H2O

Li2O, N2O3, HCl

Запитання 4

Електрони, що приймають участь в утворенні хімічних зв'язків:

варіанти відповідей

першого енергетичного рівня

завершеного енергетичного рівня

незавершеного енергетичного рівня

другого енергетичного рівня

Запитання 5

Формули лугів:

варіанти відповідей

Ag(OH)

NaOH

Mg(OH)2

Ba(OH)2

Запитання 6

Хімічні елементи у яких однакова кількість електронів на зовнішньому рівні:

варіанти відповідей

88, 38, 20

24,8, 37

49,83, 15

53, 17,9

Запитання 7

Формули солей:

варіанти відповідей

CH4, H2S, SO2

ZnI2, K2S, NaBr

Mg(NO3)2, CaSO4, Li3PO4

H2O2, NH3, PCl5

Запитання 8

Речовини з йонним типом хімічного зв'язку:

варіанти відповідей

H2S

Na2O

KF

CH4

Запитання 9

Сполуки Сульфуру з максимальним ступенем окиснення:

варіанти відповідей

Н2S

Al2(SO4)3

SO3

Na2SO3

Запитання 10

Речовини з якими реагує кальцій оксид:

варіанти відповідей

MgO

H2CO3

CO2

H2O

Запитання 11

Частинки, які мають будову електронної оболонки подібну до катіону Магнію :

варіанти відповідей

аніон Хлору

атом Неону

катіон Алюмінію

атом Кальцію

Запитання 12

В ланцюгу Ba→ BaO→ A→ BaSO4 речовина А:

варіанти відповідей

Ba(OH)2

BaCO3

BaCl2

Ba

Запитання 13

Формули речовин з ковалентним полярним зв'язком:

варіанти відповідей

SO2

Na2О

H2S

Na2S

Запитання 14

Відносна густина кисню за воднем:

варіанти відповідей

32

16

8

64

Запитання 15

Відносна густина за киснем 3, молекулярна маса речовини:

варіанти відповідей

32

48

96

104

Запитання 16

Вкажіть ознаку , за якою можна розпізнати сульфатну кислоту:

варіанти відповідей

кисла на смак, змінює забарвлення лакмусу на червоний , добре  розчинна у воді

має різкий запах ,обвуглює папір і деревину, вбирає воду з повітря

не змінює забарвлення фенолфталеїну, в’язка рідина, димить на повітрі

майже в два рази важча за воду, змінює забарвлення метилоранжу на рожевий, кисла на смак

Запитання 17

Вкажіть назву реакції основи з кислотою:

варіанти відповідей

заміщення

самоокиснення - самовідновлення

нейтралізації

естерифікації

Запитання 18

Визначте речовини А і D у схемі реакції

 CuS04 + А → D + K2S04:

    

варіанти відповідей

KOН, Fe(OH)3

КОН, Сu(ОН)2

К20, CuS04

KN03, Cu(N03)2

Запитання 19

Визначте речовини А і D у схемі реакції

А + КОН → Zn(OH)2 + D:

варіанти відповідей

 цинк ортофосфат, калій ортофосфат

цинк силікат, калій силікат

цинк карбонат, калій карбонат

цинк сульфат, калій сульфат

Запитання 20

Об'єм 3 моль вуглекислого газу:

варіанти відповідей

44.8 л

6.72 л

67.2 л

4.48 л

Запитання 21

Кількість атомів Оксигену в ортофосфатній кислоті кількістю 3 моль:

варіанти відповідей

3

6

9

12

Запитання 22

 Складіть рівняння реакції термічного розкладу ферум(ІІІ) гідроксиду. Укажіть суму коефіцієнтів:

варіанти відповідей

5

4

3

6

Запитання 23

Формули речовин, розчини яких не змінюють колір індикаторів:

1 H2S, 2 SiO2, 3 Ba(OH)2, 4 Li2O, 5 MgCl2, 6 Fe(OH)2

варіанти відповідей

2, 5, 6

1, 2, 4

1, 3, 4

3, 5, 6

Запитання 24

Формула речовини, що уможливить розпізнавання хімічним шляхом білих порошків кальцій гідроксиду і цинк гідроксиду:

варіанти відповідей

SO2

H2O

NaOH

HCl 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест