Коливання. Види механічних коливань

Додано: 5 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Коливання, амплітуда яких із часом не змінюється, називаються...

варіанти відповідей

вимушеними

вільними

не затухаючі

затухаючі

Запитання 2

Продовжіть речення: "Вільними називають коливання, які відбуваються під дією..."

варіанти відповідей

внутрішніх сил

які здійснюються під дією сили пружності

сил тертя

сил всесвітнього тяжіння

Запитання 3

Період коливань позначається ...

варіанти відповідей

Е

Т

π

λ

ν

Запитання 4

Коливання бувають :

варіанти відповідей

вимушені

вільні

автоколивання

нерівномірні

Запитання 5

Коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за законами синуса або косинуса, називаються...

варіанти відповідей

вільними

гармонічними

вимушеними

автоколиваннями

Запитання 6

Період коливань - фізична величина, що дорівнює

варіанти відповідей

проміжку часу, за який відбувається одне повне коливання.

проміжку часу, за який відбуваються коливання.

кількості повних коливань за одиницю часу.

одному повному коливанню за одиницю часу.

Запитання 7

Яка з цих фізичних величин не є характеристикою коливального руху?

варіанти відповідей

період

частота

амплітуда

температура

Запитання 8

Амплітуда вимірюється в ...

варіанти відповідей

м

Гц

с

рад/с

Запитання 9

В яких одиницях вимірюється частота?

варіанти відповідей

с

Гц

м

рад/с

Запитання 10

Число повних коливань, здійснених за одиницю часу називають...

варіанти відповідей

період

частота

фаза

коливання

Запитання 11

Число повних коливань, здійснених за час 2π секунд називають..

варіанти відповідей

частота

амплітуда

циклічна частота

зміщення

Запитання 12

3. Вимушеними називаються коливання, які відбуваються під дією… 

варіанти відповідей

а) ... зовнішньої сили, яка періодично змінюється 


б) ... внутрішніх сил системи


в) ... тільки сили пружності


г) ... зовнішніх і внутрішніх сил системи


Запитання 13

Максимальне зміщення від положення рівноваги називається

варіанти відповідей

резонансом

 

 частотою

 амплітудою

 фазою

Запитання 14

Тіло здійснює коливання за законом x=0,2cost. Знайдіть амплітуду та циклічну частоту коливань (усі величини вимірюються в СІ)

варіанти відповідей

0,1 м; 0 рад/с

0,2 м; 3,14 рад/с

0,2 м; 0 рад/с

0,2 м; 1 рад/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест