Узагальнюючий тест з теми "Електричне поле"

Додано: 5 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
28 запитань
Запитання 1

Як класифікують конденсатори за формою обкладок?

варіанти відповідей

Рухомі та нерухомі

Плоскі, сферичні, циліндричні та ін.

Повітряні, паперові, слюдяні та ін.

Незмінної та змінної ємності

Запитання 2

Як класифікують конденсатори за призначенням?

варіанти відповідей

Плоскі, сферичні, циліндричні та ін.

Повітряні, паперові, керамічні та ін.

Незмінної та змінної ємності

Рухомі та нерухомі

Запитання 3

Систему з двох провідних обкладок, розділених шаром дієлектрика називають

варіанти відповідей

Діодом

Резистором

Конденсатором

Транзистором

Запитання 4

Як класифікують конденсатори за типом дієлектрика?

варіанти відповідей

Без діелектрика та з діелектриком

Повітряні, електролітичні, слюдяні та ін.

Змінної та незмінної ємності

Плоскі, циліндричні, сферичні та ін.

Запитання 5

Яку фізичну величину визначають за формулою?

варіанти відповідей

Ємність сферичного конденсатора

Ємність циліндричного конденсатора

Ємність плоского конденсатора

Ємність системи конденсаторів

Запитання 6

Як позначають та в яких одиницях вимірюють ємність?

варіанти відповідей

С, фарад

q, кулон

Ф, фарад

φ, фарад

Запитання 7

Для чого служить конденсатор?

варіанти відповідей

Для накопичення електричного заряду

Для зменшення сили струму в колі

Для збільшення опору провідника

Для зменшення електричного заряду

Запитання 8

Який заряд мають обкладинки конденсатора?

варіанти відповідей

Однойменні

Різнойменні

Не мають заряду

Позитивний

Запитання 9

За якою формулою можна визначити електроємність конденсатора?

варіанти відповідей

С = q / φ1 - φ2

С = q (φ1 - φ2)

C = q / U

C = q U

Запитання 10

Процес накопичення зарядів на обкладках конденсатора.

варіанти відповідей

 Накопичення конденсатора 

Розряджання конденсатора 

Зарядження конденсатора

Спустошення конденсатора

Запитання 11

Як зміниться ємність конденсатора, якщо площу його пластин збільшити в 2 рази? 

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази 

Запитання 12

 Формула, що виражає взаємозв'язок різниці потенціалів та напруженості електричного поля

варіанти відповідей

E=U*q

 U=E*d

 U=E/d

U=E*q

Запитання 13

Яка фізична величина є енергетичною характеристикою електричного поля?

варіанти відповідей

 напруженість 

заряд  

ємність

потенціал

Запитання 14

Яка фізична величина є силовою характеристикою електричного поля?

варіанти відповідей

 напруженість 

заряд  

ємність

потенціал

Запитання 15

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити вдвічі?

варіанти відповідей

 Збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

 зменшиться в 4 рази

збільшиться в 4 рази

Запитання 16

Відношення сили, що діє на заряд з боку електричного поля, до величини цього заряду називають...

варіанти відповідей

напругою 

напруженістю

електроємністю

роботою

Запитання 17

Напруженість електростатичного поля всередині провідника...

варіанти відповідей

максимальна

мінімальна

дорівнює нулю

Запитання 18

Увесь заряд провідника зосереджений ...

варіанти відповідей

на його поверхні

всередині провідника

будь де

у різних випадках по різному

Запитання 19

Речовини, які погано проводять електричний струм називають

варіанти відповідей

напівпровідниками

металами

неметалами

діелектриками

Запитання 20

Поляризація діелектриків виникає при ...

варіанти відповідей

винесенні діелектрика з зовнішнього електричного поля

внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле

будь коли

за певних умов

Запитання 21

Залежно від хімічної будови діалектрики поділяються на такі групи:

варіанти відповідей

Неполярні і полярні

Полярні і йонні

Неполярні і йонні

Неполярні, полярні, йонні

Запитання 22

Оберіть найбільш точний варіант відповіді, який відповідає опису поняття: «Поле, напруженість якого в усіх точках однакова за модулем і напрямком».

варіанти відповідей

Електромагнітне поле

Однорідне електростатичне поле

Електричне поле  

Електростатичне поле 

Запитання 23

Найменший носій електричного заряду?

варіанти відповідей

протон

 йон

електрон

атом

Запитання 24

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів...

варіанти відповідей

обернено пропорційна квадрату відстані між ними

обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів

прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів

прямо пропорційна квадрату відстані між ними

Запитання 25

Для яких випадків виконується закон Кулона?

варіанти відповідей

Тільки для позитивних зарядів.  

 Тільки для негативних зарядів.

Тільки для точкових зарядів.

Для будь-яких зарядів

Запитання 26

Якою є робота сил поля, якщо траєкторія руху заряду - замкнена лінія?

варіанти відповідей

 А=0

А>0

 А<0

Запитання 27

З віддаленням від заряду потенціал електричного поля ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

залежить від знаку заряду

Запитання 28

Різницею потенціалів називається

варіанти відповідей

сила струму

напруженість

потенціал

напруга

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест