29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Комплексна контрольна робота з математики

Додано: 22 травня
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 99 разів
17 запитань
Запитання 1

Спростіть вираз cos(π + α)

варіанти відповідей

cos α

- cos α

sin α

- sin α

Запитання 2

Який вираз набуває тільки від’ємних значень?     

варіанти відповідей

x6- 6

- x6- 6

- x6 + 6

(x-6)6

Запитання 3

Графік якої функції зображено на рисунку?  

варіанти відповідей

y=x/8

y=8x

y=8/x

y=8x

Запитання 4

Розв’яжіть нерівність  0,2 x+3 ≥ 5.

варіанти відповідей

(-∞;2]

[2;+∞)

[- 4;+∞)

(-∞;- 4]

Запитання 5

Знайдіть похідну функції   y= ex - 3x2

варіанти відповідей

y'=ex - x3

y'=xex-1 - 6x

y'= ex - 6x

y'= xex-1 - x3

Запитання 6

На уроці хімії шість учнів отримали 4; 6; 7; 9; 10; у. Знайдіть у, якщо медіана цієї вибірки дорівнює 7,5.

варіанти відповідей

8

7

9

знайти неможливо  

Запитання 7

Обчисліть інтеграл ∫15 dx ∕ x2

варіанти відповідей

0,2

0,8

- 0,2

- 0,8

Запитання 8

Функція y= f(x) визначена на проміжку ⦋a;b⦌ і має похідну в кожній точці області визначення. На рисунку зображено графік функції y= f '(x) . Скільки проміжків спадання має функція ?     

варіанти відповідей

1

2

3

встановити неможливо

Запитання 9

Гострий кут прямокутної трапеції в 4 рази менший від тупого кута. Знайдіть ці кути.

варіанти відповідей

40º; 160º

60º; 120º

45º; 135º

36º; 144º

Запитання 10

Обчисліть площу бічної поверхні конуса, діаметр основи якого дорівнює 12 см,а твірна –17 см.

варіанти відповідей

102π см2

204π см2

34π см2

68π cм2

Запитання 11

 Дано паралельні прямі a і b . Скільки існує площин, які проходять через пряму a  і паралельні прямій b ? 

варіанти відповідей

одна

дві

безліч

жодної

Запитання 12

При яких значеннях m i n  вектори a̅(10; m; 5) i b̅(2; 3; n) колінеарні?

варіанти відповідей

m=3 i n=5

m=10 i n=2

m=12 i n=3

m=15 i n=1

Запитання 13

Розв’яжіть рівняння:  3√1-x2=3-x.


√1-x2 значить, що під коренем стоїть вираз 1- х2

Завдання буде зараховано, якщо фото повного його розв`язання буде закріплено у класрумі(в моя робота)

варіанти відповідей

0; 5/3

0

інша відповідь

Запитання 14

Обчисліть значення виразу  102lg5- 49log₇ 4


Завдання буде зараховано, якщо фото повного його розв`язання буде закріплено у класрумі(в моя робота)


варіанти відповідей

9

1

інша відповідь

Запитання 15

Основою піраміди є прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 12 см і утворює з діагоналлю цього прямокутника кут 60°. Кожне бічне ребро піраміди утворює з площиною основи кут 30°. Знайдіть висоту піраміди.


Завдання буде зараховано, якщо фото повного його розв`язання буде закріплено у класрумі(в моя робота)

варіанти відповідей

24 см

8/3 см

4 см

8√3 см

4√3 см

Запитання 16

Радіус основи циліндра вдвічі більший за його висоту, а відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, дорівнює 2√5 см. Знайдіть об'єм циліндра.


Завдання буде зараховано, якщо фото повного його розв`язання буде закріплено у класрумі(в моя робота)

варіанти відповідей

32π см3

32 см3

8π см3

8 см3

Запитання 17

Функцію задано формулою f(x) = sin 5x cos 3x - cos 5x sin 3x.

          1) Знайдіть нулі функції.

          2) Знайдіть кількість нулів функції, що належать проміжку [0; π/2]


Завдання буде зараховано, якщо фото повного його розв`язання буде закріплено у класрумі(в моя робота)

варіанти відповідей

πk/2 + π/3, k є Z ; два       

πk/2, k є Z ; три      

πk/2 + π/3, k є Z ; три

πk/2 + π/2, k є Z ; два  

πk/2, k є Z ; два     

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест