Контролбна робота "Повторення навчального матеріалу"

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 394 рази
12 запитань
Запитання 1

Діагоналі ромба паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина ромба?

варіанти відповідей

Перпендикулярні

Перетинаються, але не перпендикулярні

Паралельні

Неможливо визначити

Запитання 2

Скільки площин можна провести через дві прямі?

варіанти відповідей

Одну або дві

Одну або безліч

Безліч

Одну

Запитання 3

Точка М рівновіддалена від усіх сторін прямокутного трикутника, МО- перпендикуляр до площини цього трикутника. Де розташована точка О?

варіанти відповідей

Точка О збігається з вершиною прямого кута

Точка О - центр вписаного кола.

Точка О належить одному з катетів

Точка О - середина гіпотенузи.

Запитання 4

Знайдіть координати точки К, розташованої но осі Оz і рівновіддаленої від точок А(3;1;3) і В(1;-4;0)

варіанти відповідей

К(0;0;3)

К(0;0;-3)

К(0;0;1/3)

К(0;0;-1/3)

Запитання 5

Точка В є серединою відрізка АС. Знайдіть координати точки С, якщо А(1;2;3), В(3;2;1)

варіанти відповідей

С(1;1;1)

С(1;2;1)

С(2;0;-2)

С(5;2;-1)

Запитання 6

Вершини трикутника розміщені в точках А(3;1;0), В(2;0;4), С(0;6;-2). Знайдіть:

1) довжину медіани, проведену з вершини А ;

2) косинус кута, між прямими АВ і АМ, де М- середина сторони ВС.

варіанти відповідей

1) 3 см ; 2) 2√2 /9

1) 2 см ; 2) 1/9

1) 1 см ; 2) 2/9

1) 1,5 см ; 2) 2/√9

Запитання 7

Точка М - середина відрізка РС. Знайдіть координати точки Р, якщо М(-1;3;2), С(2;-3;0)

варіанти відповідей

Р(0;3;4)

Р(-4;9;4)

Р(-3;6;2)

Р(0;-3;-4)

Запитання 8

Діагоналі квадрата паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина квадрата?

варіанти відповідей

Перетинаються, але не перпендикулярні

Паралельні

Перпендикулярні

Визначити неможливо

Запитання 9

Скільки площин можна провести через пряму і точку?

варіанти відповідей

Одну

Одну або дві

Безліч

Одну або безліч

Запитання 10

Знайдіть координати точки С, розташованої на осі Оу і рівновіддаленої від точок А(2;6;-1) і В(1;-3;5)

варіанти відповідей

(0;1;0)

(0;-1 ∕ 3; 0)

(0; 1 ∕ 3; 0)

(0;-1;0)

Запитання 11

Площина α перетинає сторону АВ трикутника АВС у точці М, а сторону АС - у точці Р і паралельна стороні ВС. Знайдіть довжину сторони ВС, якщо АМ=6 см, ВМ=9 см, МР = 4 см

варіанти відповідей

2 ∕ 3 см

4 ∕ 9 см

13 см

10 см

Запитання 12

Із вершини В рівнобедреного трикутника АВС (АВ=ВС) до його площини проведено перпендикуляр ВМ. Точка К - середина сторони АС. Чому дорівнює довжина відрізка МК, якщо МС=20 см, ∠СМК=600?

варіанти відповідей

20 см.

10√3 см.

10 см.

10√2 см.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест