Контрольна робота №1 10 клас

Додано: 12 грудня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Дайте назву

варіанти відповідей

4- метил-2,2-етилгексан

2,4,6,триметилгептан

2,2,6-метил-4-етилгептан

4,5-диетил-2,2,6-триметилгептан

Запитання 2

Відносна молекулярна маса алкену становить 42. Вкажіть формулу та назву даного алкену. 

варіанти відповідей

а) С3Н6, пропен

б) С3Н4, пропін

в) С2Н4, етен

г) С3Н8, пропан

Запитання 3

Алкен масою 4,2 г може приєднати хлор об'ємом 2, 24 л (н.у.) Виведи молекулярну формулу невідомого алкену.

Розв'язок задачі надіслати.

варіанти відповідей

С3Н4

С3Н6

С2Н4

С4Н8

Запитання 4

Насичений вуглеводень містить 10 атомів Карбону. Визначте його відносну молекулярну масу.

варіанти відповідей

156

122

68

142

Запитання 5

Укажіть структурну формулу 2,2,3-триметилбутану

варіанти відповідей
Запитання 6

Основні природні джерела вуглеводнів: (Виберіть правильні відповіді)

варіанти відповідей

нафта.

природний газ.

кам'яне вугілля.

торф

гумус.

Запитання 7

Серед запропонованих реакцій, виділіть реакцію гідратації:


варіанти відповідей

СН3- СН = СН2 + НСl →

СН3- СН = СН2 + Н2 →

СН3 - СН = СН+ Br2 →

СН3 - СН = СН2 + Н2О →

Запитання 8

Позначте речовини X та Y у перетворенні X → Y →C6H6

варіанти відповідей

CH4

C2H2

C2H4

C6H6

Запитання 9

Оберіть правильний запис продуктів реакції CH2=CH2+H2

варіанти відповідей

CH3−CH3

2CH4

CO2+H2O

Запитання 10

Виберіть усі гомологи метану

варіанти відповідей

С5Н12

С5Н10

С2Н8

С4Н10

Запитання 11

Яка із речовин буде знебарвлювати бромну воду?

варіанти відповідей

С2Н6

С2Н4

С2Н2

всі

тільки С2Н4 і С2Н2

Запитання 12

СnH2n - загальна формула

варіанти відповідей

алкенів

алкінів

алканів

насичених одноатомних спиртів

Запитання 13

Оберіть серед переліку реакцій реакцію окиснення.....

варіанти відповідей

а) C5H10 + Cl2 → C5H9Cl + HCl

б) С + 2Н2 → СН4

в) 2C6H14 + 19О2→ 12CО2 + 14H2О

г) С2Н2+ 2Н2 → С2Н6

Запитання 14

З якими з речовин реагуватиме бензен (кілька відповідей):

варіанти відповідей

вода

хлор

бромоводень

водень

кисень 

натрій гідроксид

Запитання 15

Визначте речовини X і Y в схемі реакцій С6Н6 + X → Y + HBr

варіанти відповідей

Br2

HBr

С6Br6

С6Н5Br

Запитання 16

Вкажіть формулу пропущеної речовини у рівнянні

_______ + 8О2 = 5СО2 + 6Н2О

варіанти відповідей

С5Н10

С5Н6

С5Н12

Запитання 17

При взаємодії кальцій карбіду з водою добувають:

варіанти відповідей

метан;

етин;

бензен

Запитання 18

Представник якого гомологічного ряду зображений на малюнку?

варіанти відповідей

насичені вуглеводні

ацетиленові вуглеводні

етиленові вуглеводні

ароматичні вуглеводні

Запитання 19

В бензені між атомами Карбону зв’язки:

варіанти відповідей

одинарні

подвійні

потрійні

ароматичні

Запитання 20

Які типи хімічних реакцій характерні для етену та етину?

варіанти відповідей

горіння

приєднання

заміщення

гідрування

обміну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест