Контрольна робота 10 клас

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 114 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть формулу метиламіну


варіанти відповідей

CH3COOH

CH3NO2

CH3NH2

CH3OH

Запитання 2

Оберіть формулу аніліну


варіанти відповідей

CH3NO2

CH3NH2

C6H5NH2

C2H5NH2

Запитання 3

Аміни згорають у кисні з утворенням таких продуктів


варіанти відповідей

вода.вуглекислий газ

вода.вуглець

вода.вуглекислий газ.азот

вуглекислий газ. азот

Запитання 4

І анілін, і метиламін реагують з


варіанти відповідей

киснем

водою

вромною водою

хлоридною кислотою

Запитання 5

Амінокислоти містять такі функціональні групи


варіанти відповідей

тільки-СООН

-СООН та -NH2

тільки -NH2

-СООН та-NО2

Запитання 6

Оберіть речовини, з якими реагує амінооцтова кислота


варіанти відповідей

вода

хлоридна кислота

натрій гідроксид

водень

вуглекислоий газ

карбонова кислота

Запитання 7

1. Амінокислоти з"єднуються у ланцюгу за допомогою...........групи

2. Виберіть формулу цієї групи атомів


варіанти відповідей

аміногрупи

пепдидної групи

карбоксильної групи

-NH2

-СO-NH-

-СООН

Запитання 8

Виберіть формулу глюкозиваріанти відповідей

С2H5OH

C6H12O6     

C12H22O11

 (C6H10O5)n

Запитання 9

Оберіть продукти реакції "срібного дзеркала" для глюкози

варіанти відповідей

CH2OH-(CHOH)4-COOH 

CH2OH-(CHOH)4-COOH  + Ag

CH2OH-(CHOH)4-CH2OH   

CH2OH-(CHOH)4-COOH + Ag2O

Запитання 10

Який об′єм вуглекислого газу виділиться при бродінні глюкози масою 720 г?

1. Оберіть рівняння реакції для задачі

2. Оберіть відносну молекулярну масу глюкози

3. Оберіть об′єм вуглекислого газу, який утвориться

варіанти відповідей

C6H12O6 = С2H5OH + СО2

C6H12O6 = 2С2H5OH +2 СО2

C6H12O6 = С6H12 + 3О2

180

165

22,4л

179,2л

89,6л


Запитання 11

Гідролізу піддали 50г крохмалю з масовою часткою домішок 20%. Яка маса глюкози утвориться в результаті цієї реакції?

1. Оберіть рівняння реакції для задачі

2. Оберіть відносну молекулярну масу структурної ланки молекули крохмалю

3. Оберіть масу глюкози, яка утвориться

варіанти відповідей

C6H10O5=C6H12O6 + H2O

C6H12O6 = 2С2H5OH +2 СО2

C6H10O5 + H2O= C6H12O6

180

162

40г

44,4г

55.5г

Запитання 12

Ступінь полімеризаціїї реакції утворення поліетилену 8000. Визначте відносну молекулярну масу молекули поліетилену.

1. Оберіть структурну ланку молекули поліетилену

2. Оберіть відносну молекулярну масу структурної ланки поліетилену

3. Оберіть відносну молекулярну масу молекули поліетилену, яка утвориться

варіанти відповідей

СН2=СН


   (-СН2-СН2- )n       


(-СF2-СF2- )

28

32

224000

2240

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест