контрольна робота

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 126 разів
15 запитань
Запитання 1

Оберіть йони, які спричиняють тимчасову жорсткість води


 

варіанти відповідей

Mg2+

 Ca2+

 Cl-

SO42-


Na+

HCO3-

Запитання 2

Вкажіть, які властивості проявляють оксиди лужних та лужно-земельних металів

варіанти відповідей

кислотні

 

амфотерні

основні

окисні

Запитання 3

Вкажіть сполуку, яка дає якісну реакцію на сульфат-іон

варіанти відповідей

НCl

Cu(OH)2

BaCl2

Na2SO3

Запитання 4

Сировиною для виробництва скла є:

варіанти відповідей

SiO2

CO2

SO3

СаО

Запитання 5

Вкажіть речовини, з якими може реагувати ферум(ІІ) гідроксид:


варіанти відповідей

Н2SO4

MgO

N2

HCl

Запитання 6

Вкажіть сполуки, що спричиняють постійну твердість води:

варіанти відповідей

Na2SO4

MgSO4

Mg(HCO3)2

CaCl2

Запитання 7

****Письмово здійсніть перетворення й вишліть розв′язання.

Завдання для дівчат:

Ba→BaO→Ba(OH)2→BaCl2→BaSO4

У відповіді тесту вкажіть загальну кількість атомів в третій формулі ланцюжка.

Завдання для хлопців:

O2→CO2→BaCO3→BaCl2→AgCl

У відповіді тесту вкажіть загальну кількість атомів в третій формулі ланцюжка.

варіанти відповідей

5

3

4

6

Запитання 8

Кислотні дощі спричиняють оксиди таких елементів


варіанти відповідей

Нітрогену, Сульфуру

 Нітрогену, Хлору

 Сульфуру, Хлору

Запитання 9

**** Розв′яжіть задачу, розв′язок якої після завершення проходження тесту, надішліть мені на вайбер протягом хвилини (можна в чорновому варіанті).

Задача для дівчат:

У результаті взаємодії 40 г натрій гідроксиду із достатньою кількістю сульфатної кислоти, добули 56,8 г натрій сульфату. .Визначте відносний вихід цього продукту реакції у відсотках.

Задача для хлопців:

Обчисліть об′єм вуглекислого газу, що виділиться при дії хлоридної кислоти на 50 г кальцій карбонату, якщо відносний вихід цього продукту складає 90%.


У відповіді вкажіть кількість електронів у атома Натрію.

варіанти відповідей

23

11

12

14

Запитання 10

Метали в реакціях з неметалами виявляють

варіанти відповідей

окисні властивості

відновні властивості

і окисні,і відновні

Запитання 11

У якій частині періодичної системи розташовані неметалічні елементи?


варіанти відповідей

лівій верхній

правій нижній

правій верхній

лівій нижній

Запитання 12

До складу, яких сполук входять атомами Оксигену

варіанти відповідей

Азот

Кисень

Озон

Водень

Вода

Запитання 13

До силікатних матеріалів належать:


варіанти відповідей

скло

кераміка

 мікродобрива

 цемент

сплави

Запитання 14

Вказати тип реакції

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2


варіанти відповідей

Сполучення

Обміну

Сполучення

 Заміщення,

Запитання 15

Назвіть елемент, що розміщений в 4 періоді,IV групі, головній підгрупі.

варіанти відповідей

Титан

Хром

Германій

Селен

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест