5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Контрольна робота №6 "Речення з відокремленими членами" (8 клас)

Додано: 19 травня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 472 рази
12 запитань
Запитання 1

1. Відокремленими називаються члени речення, які...

варіанти відповідей

А) Передають ставлення мовця до висловлюваної ним думки

Б) Відносяться до одного і того самого слова в реченні й відповідають на одне й те саме питання

В) Виділяються в реченні за змістом та інтонаційно

Г) Вказують на те, до кого звернено мовлення

Запитання 2

2. Відокремлюються обставини, які...

варіанти відповідей

А) Виражені одиничними дієприслівниками та іменниками зі словами незважаючи на, при наявності, на випадок

Б) Виражені прислівниками у формі вищого та найвищого ступенів порівняння

В) Виражені іменниками, вжитими з прийменниками та іншими неповнозначними частинами мови

Г) Виражені вставними та вставленими конструкціями

Запитання 3

3. Означення, виражене дієприкметниковим зворотом, відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено)...

варіанти відповідей

А) Ти бачиш схований у надрах світ.

Б) Скидають кайдани здавен занімілі неволею пригнічені люди.

В) І пахне раннім сонцем і медком земля легким серпанком оповита.

Г) Вкрите шаром листя згиналося під ногами.

Запитання 4

4. Відокремленим уточнювальним членом речення ускладнене таке речення (розділові знаки пропущено)...

варіанти відповідей

А) Заживу непишно небагато на баштані в тихім курені.

Б) А там на автостраді летючі зорі фарб нависають на містом.

В) Ген за мальвами хата випливає з далини.

Г) Під кронами білих каштанів причаїлись повні щастя літа.

Запитання 5

5. Укажіть речення з відокремленим означенням (розділові знаки пропущено)...

варіанти відповідей

А) Звернувши на шлях коні починають чогось косо дивитись убік до ліска.

Б) У саду вже снують по доріжках усипаних піском поодинокі пари.

В) Мене до тебе принесе з паперу зроблений літак.

Г) На його дворі замість похилої хатини стояв веселий будинок.

Запитання 6

6. Виділіть речення, у якому відокремлене означення стосується особового займенника (розділові знаки пропущено)...

варіанти відповідей

А) Над головами простиралось небо повне загадкових світів.

Б) А на серці стоїть тиха світла радість навіяна пахощами молодої трави.

В) ЇЇ вражала розкішна картина осінньої природи обсипана сонячним промінням під чистим небом.

Г) Квітчайтесь юністю Вона завзята усі квітки земні перевершить.

Запитання 7

7. Виділіть речення з відокремленою прикладкою (розділові знаки пропущено)...

варіанти відповідей

А) Якась маленька дівчинка у сірій одежі й великих чоботях спинилася над струмком.

Б) Палкої поетичної вдачі вона не могла вдовольнитися буденним життям з важкою працею.

В) Лише один Павло Степанович дійсний джентельмен привітався і урочисто поправив пенсне.

Г) Іван стояв заквітчаний як гільце на свято Івана Купала.

Запитання 8

8. Виділіть речення, у якому відокремлене означення стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення (розділові знаки пропущено)...

варіанти відповідей

А) Густими ковтунами звисають темно-руді безнадійно пригнічуючі хмари.

Б) Гола земля бита крилами вітру безнадійно сіріла під олив'яним небом.

В) То червоніли пов'язані квітчастими хустками голови сапальниць.

Г) Розпечене повітря пашіло помаранчево-червоним жаром.

Запитання 9

9. Установіть відповідність між реченням і відокремленим членом у ньому (розділові знаки пропущено).

А) Спить вітер на колінах у беріз окутаних у молоко туману. Б) Лев упав і довго лежачи стогнав. В) Отут під кронами білих каштанів причаїлись наші повні щастя літа. Г) Здається вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч. Д) Не маю іншого тепла окрім отчого краю.

1) відокремлений уточнювальний ЧР. 2) відокремлений додаток. 3) відокремлене означення. 4) відокремлена обставина.

варіанти відповідей

А) 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-Д

Б) 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В

В) 1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-А

Г) 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Б

Д) 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-А

Запитання 10

10. Потребує редагування речення...

варіанти відповідей

А) Навесні піднімаються води Дніпра, заливаючи плавні й озера.

Б) Провівши глибокий аналіз, визначено стратегію розвитку фірми.

В) Ми стоїмо мовчки, милуючись зоряним небом.

Г) Зробивши неправильний хід, шахіст уже не сподівався виграти.

Запитання 11

11. Потребує редагування речення (розділові знаки пропущено)...

варіанти відповідей

А) Добре підготувавшись до контрольної роботи учні впевнено розв'язували завдання.

Б) Повернувшись додому Марина переглянула електронну пошту.

В) Ластівки кружляли над полем високо піднявшись угору.

Г) Згадуючи літній відпочинок у моїй уяві постає блакитне тепле море.

Д) Не знаючи точного значення слова звернись до тлумачного словника.

Запитання 12

12. Оберіть із поданих правильні твердження...

варіанти відповідей

А) Відокремленими можуть бути тільки другорядні члени речення.

Б) Відокремлені означення можуть бути узгоджені, неузгоджені та поширені, а непоширених означень немає.

В) Відокремлюються завжди обставини місця, часу, способу дії, причини.

Г) Відокремлені члени речення на письмі можуть виділятись комами, а рідше – тире.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест