23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Контрольна робота на тему :"Основні класи неорганічних сполук"

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
17 запитань
Запитання 1

Визначте послідовність реактивів, яку можна використати для здійснення перетворення: С → СО2 → Na2CO3 → CaCO3 → CO2

варіанти відповідей

Cu, O2, Ca(OH)2, C

O2, Na, CaO, HCl

O2, Na2O, Ca(OH)2, HCl

O2, CaCl2, Na,Ba

Запитання 2

Який з рядів містить тільки формули солей?


варіанти відповідей

NaNO3; HCl; Fe(OH)2

NaOH; H3PO4; K2SiO3

KCl; Fe(NO3)3; Na2CO3

CrCl3; K2SiO3; BaSO4

Запитання 3

Установіть відповідність між літерами ХY і Z та речовинами у схемі перетворень: S→X→SO3Y→CuSO4Z→CuO

Літера: А. Х Б. Y В. Z

Речовина у схемі перетворень: 12SO4 2.SO2 3.CuCl4.Cu(OH)2


варіанти відповідей

А-2, Б-3, В-4

А-2, Б-1, В-4

 А-1, Б-4, В-3

А-1, Б-2, В-4

Запитання 4

Під час взаємодії заліза масою 7г із сульфатною кислотою можна добути водень об′ємом (за н.у.)

варіанти відповідей

11,2л

2,8л

28л

22,4л

Запитання 5

 Реакція нейтралізації відбувається між

варіанти відповідей

 Ca(OH)2 + CO2

 NaOH + CuSO4

 Ba(OH)2 + H2SO4

 K2O+ H2O

Запитання 6

На розчин хром(ІІІ) нітрату кількістю речовини 3 моль подіяли розчином їдкого калі. Яка маса осаду, що випав?

варіанти відповідей

30,9 г

103 г

206 г

309 г

Запитання 7

5. З перерахованих властивостей вкажіть ті, які характерні для солей (декілька відповідей):

варіанти відповідей

а)взаємодіє з водою;

б) взаємодіє з металами;

в) взаємодіє з кислотами.

Запитання 8

Дано рівняння реакції:

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag

Ця реакція можлива, тому що:

варіанти відповідей

утворюється нерозчинна сіль

мідь активніша за срібло

срібло активніший метал як мідь

утворюється розчинна сіль

Запитання 9

Вкажіть реакцію сполучення:

варіанти відповідей

Zn+ 2HCl=ZnCl2+H2

Fe + CuCl2 = FeCl2+Cu

Zn+ H2O=ZnO+H2

2Fe+ 3Cl2=2FeCl3

Запитання 10

Із розбавленою сульфатною кислотою реагують:

варіанти відповідей

NaOH,Na2CO3,Na2O,Hg

Cu,ZnO, Zn(OH)2, NaCl

Zn,ZnO, Zn(OH)2, Na2SO4

 Mg, CuO, Ca(OH)2, Na2CO3

Запитання 11

Яке число молекул у барій хлориді кількістю речовини 0,3 моль?

варіанти відповідей

1,8 ⋅ 1023

6 ⋅ 1023

12 ⋅ 1023

Запитання 12

Розрахуйте масову частку Кальцію в кальцій сульфаті

варіанти відповідей

40%

29,4%

33,3%

24,9%

Запитання 13

Тільки луги записані у ряді:


варіанти відповідей

NaOH, Ba(OH)2, RbOH

LiOH, Mg(OH)2, KOH

 KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2

 Fe(OH)3, NaOH, LiOH

Запитання 14

Визначте, яка сіль названа неправильно:

варіанти відповідей

ZnS - цинк сульфід

Na2SO4 - натрій сульфат

FeCl2 - ферум (ІІІ) хлорид

ВаSO3 - натрій сульфат

Fe(NO3)3 - ферум (ІІІ) нітрат

Запитання 15

Чому швидкість реакціїї під час взаємодії різних металів з кислотою відрізняється?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

метали мають різні кольори

метали мають різну густину

метали мають різну активність

всі відповіді правильні

Запитання 16

Який з рядів містить тільки формули солей?

варіанти відповідей

NaNO3; HCl; Fe(OH)2

NaOH; H3PO4; K2SiO3

KCl; Fe(NO3)3; Na2CO3

CrCl3; K2SiO3; BaSO4

Запитання 17

Яку речовину потрібно підставити в схеми, щоб вони були вірними:

1) HCl + ..... → AgCl + HNO3

2) CaCl2 + 2 ..... → 2AgCl + Ca(NO3)2

3) NaCl + ..... → AgCl + NaNO3

варіанти відповідей

AgNO3

AgCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест