Солі: фізичні та хімічні властивості

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 42 рази
40 запитань
Запитання 1

Який з рядів містить тільки формули солей?

варіанти відповідей

NaNO3; HCl; Fe(OH)2

NaOH; H3PO4; K2SiO3

KCl; Fe(NO3)3; Na2CO3

CrCl3; K2SiO3; BaSO4

Запитання 2

Яку будову мають солі?

варіанти відповідей

Молекулярну

Немолекулярну

Запитання 3

Формули солей показують

варіанти відповідей

Співвідношення атомів металу й кислотного залишку

Склад молекул

Запитання 4

Вкажіть формулу кальцій карбонату

варіанти відповідей

CaC2

CaCO3

CaSO4

Запитання 5

Вкажіть формулу барій нітрату

варіанти відповідей

Ba(NO3)2

BaCl2

BaCO3

Запитання 6

За стандартних умов, усі солі -

варіанти відповідей

Рідини

Гази

Тверді речовини

Запитання 7

Яка масова частка солей в організмі людини?

варіанти відповідей

11%

5,5%

23%

Запитання 8

Яка з солей добре розчинна у воді

варіанти відповідей

BaSO4

AgCl

MgCl2

Запитання 9

Яка з солей практично нерозчинна у воді?

варіанти відповідей

магній карбонат

цинк нітрат

калій хлорид

Запитання 10

Яке число молекул у барій хлориді кількістю речовини 0,3 моль?

варіанти відповідей

1,8 ⋅ 1023

6 ⋅ 1023

12 ⋅ 1023

Запитання 11

Розрахуйте масову частку Кальцію в кальцій сульфаті

варіанти відповідей

40%

29,4%

33,3%

24,9%

Запитання 12

Якими парами речовин слід скористатися, щоб добути барій сульфат?

варіанти відповідей

BaO i HNO3

Ba(OH)2 i HCl

BaCl2 i H2SO4

Запитання 13

Напишіть рівняння реакції взаємодії заліза з розчином купрум(ІІ) сульфату. Вкажіть суму коефіцієнтів цього рівняння

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 14

Під час взаємодії заліза масою 7г із сульфатною кислотою можна добути водень об′ємом (за н.у.)

варіанти відповідей

11,2л

2,8л

28л

22,4л

Запитання 15

Калій гідроксид кількістю речовини 2 моль нейтралізували нітратною кислотою кількістю речовини 2 моль. Яка маса калій нітрату утворилася при цьому?

варіанти відповідей

20,2 г

101 г

10 г

202 г

Запитання 16

На розчин хром(ІІІ) нітрату кількістю речовини 3 моль подіяли розчином їдкого калі. Яка маса осаду, що випав?

варіанти відповідей

30,9 г

103 г

206 г

309 г

Запитання 17

Речовини, до складу яких можуть входити атоми металів:(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Оксиди

Основи

Кислоти

Солі

Запитання 18

Якщо купром (||) оксид розчинити у сульфатній кислоті, а потім додати лугу, то утвориться :

варіанти відповідей

Газ

Вода

Осад

Не буде реакції

Запитання 19

Виберіть формули розчинних у воді солей:(декілька правильних)

варіанти відповідей

NaCI

AgCI

Na2SO4

BaSO4

Запитання 20

Вкажіть речовини, що взаємодіють з солями:

варіанти відповідей

Луги, якщо утворюється осад

Нерозчинні основи

Метали, активніші, ніж метал, що утворює сіль

Кислотні основи

Кислоти, якщо утвориться осад чи газ

Інші солі, якщо утвориться осад

Запитання 21

Назвіть хімічну формулу кухонної солі?

варіанти відповідей

CaF2

KNO3

NaCl

K2CO3

Запитання 22

Яка з наведених формул - сіль?

варіанти відповідей

H2SiO3

FeO

FeCl2

Cr(OH)2

Запитання 23

Дано рівняння реакції:

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag

Ця реакція можлива, тому що:

варіанти відповідей

утворюється нерозчинна сіль

мідь активніша за срібло

срібло активніший метал як мідь

утворюється розчинна сіль

Запитання 24

Вкажіть речовини, що взаємодіють із солями: ( 4 правильних відповідей)

варіанти відповідей

луги, якщо утворюється осад

 нерозчинні основи

метали, активніші, ніж метал, що утворює сіль

кислотні оксиди

кислоти ,якщо утвориться осад чи газ

інші солі ,якщо утвориться осад

Запитання 25

Укажіть, розчин якої солі потрібно додати до розчину алюміній хлориду, щоб одержати алюміній нітрат:


варіанти відповідей

 Mg(NO3)2 

 KNO3

 Zn(NO3)2

 AgNO3

Запитання 26

Яка з перлічених кислот, може утворювати кислу сіль

варіанти відповідей

ортофосфатна

бромідна

хлоридна

нітритна

Запитання 27

Вкажіть формулу хром (ІІІ) сульфату:

варіанти відповідей

Cr(SO4)3

Cr2(SO3)3

CrSO4

Cr2SO4

Запитання 28

Визначте, яка сіль названа неправильно:

варіанти відповідей

ZnS - цинк сульфід

Na2SO4 - натрій сульфат

FeCl2 - ферум (ІІІ) хлорид

ВаSO3 - натрій сульфат

Fe(NO3)3 - ферум (ІІІ) нітрат

Запитання 29

Визначте формули солей:

варіанти відповідей

NaOH

K3PO4

Al2O3

FeS

H2SO4

CuSO4

Запитання 30

Вкажіть формули сульфатів:

варіанти відповідей

K2S

Na2SO4

Ca(NO3)2

MgSO4

Al2(SO4)3

ZnS

BaSO3

Запитання 31

Вкажіть формулу кальцій ортофосфату:

варіанти відповідей

Ca3P2

Ca3(PO4)2

Ca(PO3)2

CaS

Запитання 32

Вкажіть формулу цинк нітрату:

варіанти відповідей

Zn3N2

Zn(NO2)2

ZnS

Zn(NO3)2

Запитання 33

Вкажіть продукти реакції:

СО2 + Са(ОН)2

варіанти відповідей

СаО + Н2О

СаСО3 + Н2О

СаСО3

СаСО3 + СО

Запитання 34

Визначте ліву частину рівняння:

= MgCl2 + 2H2O

варіанти відповідей

Mg + HClO

MgS + 2HCl

Mg(OH)2 + 2HCl

MgO + Cl2

MgO + 2HCl

Запитання 35

Допишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів:

Са(OH)2 + H3PO4 =

варіанти відповідей

12

11

7

14

Запитання 36

Середні солі -

варіанти відповідей

є продуктом повного заміщення атомів Гідрогену атомами одного металу в кислоті

солі з неповним заміщенням атомів Гідрогену на метал

продукт заміщення атомів Гідрогену в кислоті різними металами

Запитання 37

Солі взаємодіють з металами більш активними ніж метали, що входять до їх складу за схемою: сіль+метал→ нова сіль + новий метал.

Визначити схеми реакцій, які відбудуться:

варіанти відповідей

CuSO4 + Mg →

MgSO4 + Cu →

FeCl2 + Zn →

ZnCl2 + Fe →

Запитання 38

Розчинні солі взаємодіють з лугами, при цьомц один із продуктів реакції повинен бути нерозчинним: сіль + основа → нова сіль + нова основа.

Визначити схеми реакції, які відбудуться:

варіанти відповідей

Pb(NO3)2 + KOH →

NaCl + Ba(OH)2

AlBr3 + NaOH →

K2SO4 + LiOH →

Запитання 39

Розчини солі взаємодіють між собою за умови, що одна з них випаде в осад. Взаємодія відбувається за схемою: сіль + сіль → нова сіль( випадає в осад) + нова сіль.

Визначити схеми реакції, які відбудуться:

варіанти відповідей

K2CO3 + CaCl2

ZnBr2 + Na3PO4

KCl + Na2SO4

Ba(NO3)2 + AlCl3

Запитання 40

Яку речовину потрібно підставити в схеми, щоб вони були вірними:

1) HCl + ..... → AgCl + HNO3

2) CaCl2 + 2 ..... → 2AgCl + Ca(NO3)2

3) NaCl + ..... → AgCl + NaNO3

варіанти відповідей

AgNO3

AgCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест