11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Контрольна робота "Властивості рідин, твердих тіл. Термодинаміка"

Додано: 27 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 234 рази
14 запитань
Запитання 1

Процес пароутворення з поверхні рідини. 

варіанти відповідей

Пароутворення        

Випаровування        

Конденсація       

Кипіння

Запитання 2

Внутрішня енергія тіла - це ...

варіанти відповідей

енергія взаємодії частинок тіла

енергія руху частинок тіла

сума кінетичних і потенціальних енергій всіх атомів або молекул тіла

енергія, яку отримує тіло під час теплообміну

Запитання 3

Яка одиниця вимірювання абсолютної вологості? 

варіанти відповідей

Дж   

Н/м

%

кг/м3

Запитання 4

Чим вища температура рідини, тим поверхневий натяг рідини ........... .

Виберіть замість крапок правильне твердження.

варіанти відповідей

Менший

Більший

Такий самий

Немає правильної відповіді

Запитання 5

Вид теплопередачі, за якого тепло переноситься потоками рідини або газу. 

варіанти відповідей

Випромінювання            

Термодинаміка

Теплопровідність            

Конвекція

Запитання 6

Процес, під час якого теплообмін із зовнішнім середовищем не відбувається. 

варіанти відповідей

Ізобарний          

Адіабатний          

Ізотермічний         

Ізохорний

Запитання 7

Вид теплопередачі, за якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль:

варіанти відповідей

Випромінювання


Теплопровідність

Ультафіолетові промені

Конвекція

Запитання 8

Відносна вологість позначається:

варіанти відповідей

σ

φ

P

F

Запитання 9

Якою буквою позначається і в яких одиницях вимірюється внутрішня енергія?

варіанти відповідей

Q, Дж

F, Н

A, Дж

U, Дж

Запитання 10

За якою формулою можна розрахувати кількість теплоти, що поглинається при нагрівання тіла?


варіанти відповідей

Q = λm

Q = qm

Q = cmΔT

Q = rm

Запитання 11

За шкалою Кельвіна температура кипіння води дорівнює...

варіанти відповідей

273 К

100 К

0 К

373К

Запитання 12

Скільки води, взятої при 15 °С, можна нагріти до кипіння, спаливши 10 г спирту, якщо ККД спиртівки 30%?


варіанти відповідей

24,4 г

227 г

 81,2 г

812 г

Запитання 13

Під час ізобарного нагрівання об'єм повітря збільшився від 10л до 40л. При цьому газ виконав роботу 6 кДж. Визначте тиск повітря.


варіанти відповідей

100кПа

200кПа

300кПа

400кПа

Запитання 14

Ідеальна теплова машина, яка працює за циклом Карно, має ККД 50%. Яка температура холодильника, якщо температура нагрівника дорівнює 500 К?


варіанти відповідей

250 ºС

- 23 ºС

23 ºС

150 К

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест