Контрольна робота з математики "Повторення"

Додано: 16 жовтня 2021
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 117 разів
16 запитань
Запитання 1

Знайти об'єм правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює 5 см, а діагональ призми – √8̅6см.

варіанти відповідей

120

130

140

150

Немає правильної відповіді

Запитання 2

Площа діагонального перерізу правильної чотирикутної піраміди дорівнює

8см2 і є прямокутним трикутником. Знайти площу бічної поверхні піраміди.

варіанти відповідей

16√̅3

12

10√̅3

14√̅3

8√̅3

Запитання 3

Паралельно осі циліндра проведено площину, яка відтинає від кола основи дугу . Діагональ утвореного перерізу нахилена до основи під кутом β. Визначте площу перерізу, якщо радіус циліндра дорівнює R.

.

варіанти відповідей

4R2sin2αtgβ

4R2cos2αctgβ

4R2sinαtg2β

4R2cosαtgβ

Немає правильної відповіді

Запитання 4

У правильній трикутній піраміді бічне ребро утворює з площиною основи кут 60°, а радіус кола, описаного навколо основи, дорівнює 2√3см. Знайти об'єм піраміди.

варіанти відповідей

54√3см3

216см3

21√3см3

36 см3

18√3см3

Запитання 5

Розв’яжіть нерівність: log0,6x2≤ log0,6x

варіанти відповідей

(0;1]

[1;+∞)

(-∞;1]

(-∞;0)υ[1;+∞)

[-1;+∞)

Запитання 6

cos(π+2x)=1

варіанти відповідей

π/2+ πn, nєZ

π/2+ 2πn, nєZ

π/2+ πn/2, nєZ

π+ 2πn, nєZ

πn, nєZ

Запитання 7

Відомо 0,6m<0,6n. Порівняйте m і n.

варіанти відповідей

m<n

m>n

m = n

m≤ n

Неможливо порівняти

Запитання 8

На 15 картках записано натуральні числа від 1 до 15. Яка ймовірність того, що число, записане на навмання вибраній картці, не ділиться націло ні на 2, ні на 3?

варіанти відповідей

1/3

1/5

1/12

13/15

2/3

Запитання 9

log69+log64=

варіанти відповідей

2

3

4

11

13

Запитання 10

Знайдіть значення похідної функції f(x)=x3-x у точці  x₀=2

варіанти відповідей

2

3

4

11

13

Запитання 11

Обчисліть:01(9x2)dx

варіанти відповідей

2

3

4

11

25

Запитання 12

16log45

варіанти відповідей

25

2

3

4

11

Запитання 13

Точка рухається за законом S(t)=3t2- 12t+7 (час t вимірюється в секундах, переміщення S – у метрах). Через який час від початку руху ця точка зупиниться?

варіанти відповідей

3

2

5

6

7

Запитання 14

Знайдіть екстремуми функції f(x)=x3- 48x

варіанти відповідей

fmin=- 4 fmax=4

fmin=- 128 fmax=128

fmin=- 48 fmax=48

fmin=- 96 fmax=96

Немає правильної відповіді

Запитання 15

Розв'яжіть нерівність 6x+6x-1>7. Запишіть найменший цілий розв'язок.

варіанти відповідей

1

2

0

-1

3

Запитання 16

Обчисліть площу фігури, обмеженої гіперболою y=3/x і прямими y=2x+1 та x=3.     

варіанти відповідей

1кв.од.

2кв.од.

3кв.од.

4кв.од.

Немає правильної відповіді.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест