Контрольна робота з теми "Взаємодія тіл.Сила"

Додано: 16 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
8 запитань
Запитання 1

Закінчити речення:" Причиною зміни швидкості руху тіла є.........

варіанти відповідей

пройдений тілом шлях

взаємодія з іншими тілами

інертні влвстивості тіла

тривалість руху тіла

Запитання 2

Закінчити речення:"Якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла,то......."

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швируху тіласті руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості

змінюється значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 3

У яких одиницях вимірюється маса?

варіанти відповідей

Н

кг

м

Н/кг

Запитання 4

Густина речовини-це фізична величина?

варіанти відповідей

Ні

Так

Запитання 5

Яка величина є векторною?

варіанти відповідей

Час

Швидкість

Маса

Сила

Запитання 6

Чи залежить результат дії одного тіла на інше від значення прикладеної сили.?

варіанти відповідей

Так

ні

Запитання 7

Обрати означення рівнодійної сили

варіанти відповідей

найбільша з усіх сил,що діє

найменша з усіх сил,що діє

будь-яка сила з усіх, що діє на тіло

сила,яка є результатом дії декількох сил,що діють на тіло одночасно

Запитання 8

Чи залежить сила тяжіння, яка діє на тіло, від маси тіла?

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест