Контрольний тест "Вектори у просторі"

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
22 запитання
Запитання 1

Знайдіть довжину вектора АВ, якщо А(4;-1;2) і В(5;1;0).

варіанти відповідей

3

9

5

1

Запитання 2

Знайдіть скалярний добуток векторів а(4;-1;2) і с(1;0;-3).

варіанти відповідей

2

0

-2

10

Запитання 3

Задано вектори m(4;-6;-10) і n(2;0;-1). Знайдіть координати вектора 0,5m - n.

варіанти відповідей

(0;-3;4)

(0;-3;-6)

(0;-3;-4)

(4;-3;-4)

Запитання 4

Знайдіть координати вектора АВ, якщо А(3,-5;0), В(-2;7;1).

варіанти відповідей

(1;-12;-1)

(-5;2;1)

(1;2;1)

(-5;-12;-1)

(-5;12;1)

Запитання 5

Знайдіть кут між векторами a̅(4;−10;1) і b̅(11;−8;−7).

варіанти відповідей

90°

45°

30°

120°

Запитання 6

За якого значення n вектори a̅(n; −2; 1) і b̅(n;−n;1) будуть перпендикулярні?

варіанти відповідей

n = −1

n = 2

n = 1

n = 4

Запитання 7

Виберіть пару колінеарних векторів.

варіанти відповідей

(0;2;6) і (0;-4;12)

(1;2;-4) і (2;4;8)

(1;-2;0) і r(2;4;0)

(2;-1;3) і (4;-2;6)

Запитання 8

Позначте координати вектора АВ, якщо т.А(1;-10;2) та т.В(-2;1;8):

варіанти відповідей

(3;-11;-6)

(-3;11;6)

(-3;-11;6)

(-3;-11;-6)

Запитання 9

Вектором називають...

варіанти відповідей

напрямлений відрізок

частину прямої

довжину відрізка

координати початку та кінця деякого відрізка

Запитання 10

Кординатами вектора є:

варіанти відповідей

різниця між відповідними координатами кінця та початку вектора та відповідають проекціям вектора на вісі

різниця між відповідними координатами початку та кінця вектора; проекції вектора на вісі

різниця між відповідними координатами початку та кінця вектора

сума відповідних координат кінця та початку вектора; проекції вектора на вісі

Запитання 11

Абсолютна величина вектора a(-2;3;7) дорівнюватиме:

варіанти відповідей

√62

√51

6√2

√61

Запитання 12

Два ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони:

варіанти відповідей

лежать на одній прямій або на паралельних прямих, співнапрямлені(або різноняпрямлені) та їх відповідні координати пропорційні

лежать тільки на одні прямій

лежать тільки на паралельних прямих та співнапрямлені

перетинаються під довільним кутом

Запитання 13

Два ненульових вектори будуть взаємно перпендикулярними, за умови, якщо:

варіанти відповідей

їх скалярний добуток буде >0

їх скалярний добуток буде =0

їх скалярний добуток буде <0

їх скалярний добуток буде ≤0

Запитання 14

За яких умов вектори а (-2; 3; 5) та с (2; 1; z) будуть перпендикулярними?

варіанти відповідей

z = 0,2

z = -0,2

z = -0,5

z = 0,5

визначити неможливо

Запитання 15

Вкажіть векторні фізичні величини:

(вказати ряд, в якому зазначені тільки векторні фізичні величини)

варіанти відповідей

пройдений шлях, робота, швидкість

заряд, напруженість, сила струму

переміщення, швидкість, сила

потужність, внутрішня енергія, імпульс тіла

Запитання 16

При якому значені n вектора a̅(8;-12; 20) і b̅(2; n;5) колінеарні?

варіанти відповідей

3

-3

-4

Такого значення не існує

Запитання 17

Користуючись рисунком куба з ребром 1, знайти координати вектора В̅А̅1

варіанти відповідей

(1; 1; 1)

(1; 0; 1)

(0; 1; 1)

(1; 1; 0)

Запитання 18

Користуючись рисунком куба з ребром 1, визначити рівні вектори

варіанти відповідей

вектори A1B1 і BA

вектори AC і BD

вектори CD1 і CB1

вектори СВ1 і DA1

Запитання 19

Відомо, що ∣а̅∣=9, а̅(√7; 5; z). Знайти z

варіанти відповідей

7

-7

24,5

-7; 7

Запитання 20

Дано вектори а̅(3; -1; 4), с̅(2; -3; -1). Знайти а̅⋅с̅

варіанти відповідей

-5

-1

5

14

Запитання 21

При якому значенні у вектори а̅(-8; у; -3) і n̅(-2; 4; -4) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-7

7

8

5

Запитання 22

Модуль вектора p(-1;3; -√m) дорівнює 4. Знайти m .

варіанти відповідей

-6

-5

5

6

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест