Конус Варіант 2

Додано: 25 листопада
Предмет: Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Конус Варіант 2
Тест виконано: 2 рази
8 запитань
Запитання 1

Зрізаним конусом називають фігуру, утворену обертанням...

варіанти відповідей

круга;

прямокутника;

прямокутного трикутника;

прямокутної трапеції.

Запитання 2

Осьовий переріз зрізаного конуса є...

варіанти відповідей

прямокутний трикутник;

рівнобедрений трикутник;

рівнобедрена трапеція;

прямокутна трапеція.

Запитання 3

Площа бічної поверхні зрізаного конуса обчислюється за формулою?

варіанти відповідей

S=2π(R+r)H;

S=π(R+r)H;

S=π(R+r)L;

S=2π(R+r)L.

Запитання 4

Віссю зрізаного конуса називають пряма яка...

варіанти відповідей

проходить через центри основ;

проходить через центр верхньої основи і твірної;

проходить через центр нижньої основи і твірної;

проходить через центри двох твірних.

Запитання 5

Площа повної поверхні конуса обчислюється за формулою?

варіанти відповідей

S=2πR(L+R);

S=πR(L+R);

S=πR2(L+R);

S=πR(L+R2);

Запитання 6

Який елемент конуса малюнку позначено під буквою R?

варіанти відповідей

радіус;

основа;

висота;

твірна.

Запитання 7

Які з наведених тверджень не є правильні?

варіанти відповідей

твірна конуса є гіпотенузою прямокутного трикутника;

основа конуса це - квадрат;

радіус основи конуса завжди більший за висоту конуса;

висота конуса є його віссю;

осьовий перерізом зрізаного конуса є рівнобедрена трапеція;

діаметр конуса ніколи не перевищує довжину твірної;

в зрізаного конуса верхня основа завжди рівна нижній;

конус має безліч твірних.

Запитання 8

Кут при вершині осьового перерізу конуса 60°. Твірна дорівнює 6 см. Обчисліть радіус і висоту конуса. 

варіанти відповідей

H= 3 см, R= 3√3 см;

H= 3√3 см, R= 3√3 см;

H= 3 см, R= 3 см;

H= 3√3 см, R= 3 см.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест