Координати і вектори у просторі

Додано: 25 квітня 2021
Предмет: Геометрія, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Якій з координатних осей належить точка А (0; -2; 0)?

варіанти відповідей

Ох

Oy

Oz

Жодній

Запитання 2

Задано точки M (-1; 4; 3), N (-2; 5; -2), K (3; -4; 6), P(2;-3;1). Яке з наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей
Запитання 3

Якщо А(3;-5;2), В(-2;5;-3), то середина відрізка АВ має координати

варіанти відповідей

 (-0,5;0;-0,5)

(-0,5;0;0,5)

(0,5;0;-0,5)

(0,5;-0,5;0)

Запитання 4

Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(3;-4;1), В(2;-1;0)

варіанти відповідей

(-1;3;-1)

(-1;3;1)

(1;3;-1)

(-1;-3;-1)

Запитання 5

Знайти довжину відрізка АВ(0;3;4)

варіанти відповідей

7

0

25

5

Запитання 6

Точка А(-2;3;-1) і точка В симетричні відносно початку координат. Укажіть координати точки В.

варіанти відповідей


(-2;-3;-1)

(2;3;1)


(-1;-3;-2)

(2;-3;1)

Запитання 7

Знайдіть координати середини відрізка AB , якщо A( -2; 4; 2 ) , B( 2; - 4; 2 )

варіанти відповідей

 ( 0; 0; 2 )

( 0; - 2; 2 )

( 2; 0; 2 )

 ( 0 ; 0;-2)

Запитання 8

Знайдіть координати вершини A паралелограма ABCD, якщо B(2; - 1; 1),

C(1; 2; 5), D( -4; 5; 7)

варіанти відповідей

 (3; - 2; 3)

 (3; - 2; - 3)

 ( -3; - 2; 3)

( -3; 2; 3)

Запитання 9

Знайдіть кут між векторами с̅ і  , якщо с̅ (2; 1; 1) а d̅(1; 2; −1).

варіанти відповідей

450

300

1200

600

Запитання 10

Знайдіть координати вектора 2m̅ − n̅, якщо m̅(−1; 1;4) і n̅(1; −2; 5).

варіанти відповідей

 (−2; 2; 8)

 (−3; 4; 3)

 (−1; 0; 13)


(3; −4; −3)

Запитання 11

При якому значенні n векториā(2; n; 3) i ƀ (−4; 6; −6) колінеарні.

варіанти відповідей


-1/2


1/2

-3

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест