Координати і вектори в просторі. Контрольна робота.

Додано: 25 квітня 2021
Предмет: Геометрія, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Знайдіть довжину відрізка з кінцями в точках А(2; 1; -2) і В(4; -5; 1).

варіанти відповідей

6

8

7

9

Запитання 2

Знайдіть скалярний добуток векторів с̅ (-2; 3; 1) а d̅(-4; -5; 2).

варіанти відповідей

0

-7

6

-5

Запитання 3

Точка С - середина АВ. Знайдіть координати точки В, якщо С(2; -6; 3), А(-4; 2; 1).

варіанти відповідей

(-8; -10; -5)

(8; -14; 5)

(0; -10; 7)

(0; -14; 7)

Запитання 4

Задано вектори  ̅а (-9; 6; 3) і ̅b (2;  0; -5). Знайдіть координати вектора:

1) 3  ̅а + 2  ̅b;

варіанти відповідей

1) (-18; 18; -19); 2)(-3; 0; -14)

1) (-23; 18; -1); 2) ( -9; 2; 16)

1) (-31; 18; 1); 2) (-9; 2; -16)

1) (23; 0; -1); 2) ( 3; 2; -14)

Запитання 5

Запишіть координати точок, симетричних точці А(-4; -2; 5) відносно площин:

1) xy; 2) yz.

варіанти відповідей

1) (4; 2; 5); 2) (-4; 2;- 5)

1) (-4; -2; -5); 2) (4; -2; 5)

1) (-4; -2; 5); 2) (4; -2;- 5)

1) (4; -2; -5); 2) (4; 2; 5)

Запитання 6

На осі аплікат знайдіть точку А, рівновіддалену від точок В(-2; 3; 5) і С(3; -5; 1).

варіанти відповідей

(0; 0; 5)

(5; 0; 0)

(0; 0; 3/8)

(0; 0; 1/4)

Запитання 7

Знайдіть кут між векторами с̅ (0; -3; 3) а d̅(-2; 2; 0).

варіанти відповідей

60°

120°

45°

90°

150°

30°

Запитання 8

При якому значенні m і n вектори ̅а (15;m; 1) і ̅в (18; 12;n ) колінеарні?

варіанти відповідей

m = 8; n = 5/6

m = 10; n = 1,2

m = 12; n = 6/5

m = 10;     n = 6

Запитання 9

Модуль вектора  а̅  дорівнює 7. Знайдіть значення координати z, якщо  а̅ (2; -6; z)

варіанти відповідей

3

-3 і 1

9

-3 і 3

Запитання 10

Дано вектори  а̅ (n; n; 1) і  ̅в(2; n; -8). За якого значення n ці вектори перпендикулярні?

варіанти відповідей

-8 і 0

4 і -2

-4 і -2

-4 і 2

Запитання 11

Кут між векторами а̅ і в̅ дорівнює 60°, ∣а̅∣=4, ∣в̅∣=3. Знайдіть (а̅-в̅)⋅в̅

варіанти відповідей

-6

6

12

-3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест