Координати та вектори у просторі.

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 58 разів
23 запитання
Запитання 1

Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно осі оу точка В матиме координати:

варіанти відповідей

В(3;1;2)

В(-3;-1;2)

В(3;-1;-2)

В(-3;1;2)

Запитання 2

Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно осі ох точка В має координати:

варіанти відповідей

В(3;-1;2)

В(3;-1;-2)

В(-3;-1;2)

В(-3;1;2)

Запитання 3

Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно осі оz точка В має координати:

варіанти відповідей

В(3;-1;2)

В(-3;-1;-2)

В(-3;-1;2)

В(-3;1;2)

Запитання 4

Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно площини xоy точка В має координати:

варіанти відповідей

В(3;-1;2)

В(-3;-1;-2)

В(3;1;2)

В(-3;1;2)

Запитання 5

Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно площини xоz точка В має координати:

варіанти відповідей

В(3;-1;-2)

В(-3;-1;-2)

В(3;1;2)

В(-3;1;2)

Запитання 6

Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно площини yоz точка В має координати:

варіанти відповідей

В(3;-1;-2)

В(-3;1;-2)

В(-3;-1;-2)

В(3;1;2)

Запитання 7

Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно початку координат точка В матиме координати:

варіанти відповідей

В(3;1;2)

В(-3;-1;2)

В(3;-1;-2)

В(-3;1;2)

Запитання 8

Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо точка А(3;1;-2) та точка В(2;3;0)?

варіанти відповідей

3

5

7

2

Запитання 9

Зазначте координати т.С(x;y;z), що є серединою відрізка АВ, якщо т.А(6;-3;5) та т.В(7;1;-1):

варіанти відповідей

С(6,5;-1;2)

С(5,5;1;2)

С(3;-1;2)

С(6,5;1;2)

Запитання 10

Позначте координати вектора АВ, якщо т.А(1;-10;2) та т.В(-2;1;8):

варіанти відповідей

〈3;-11;-6〉

〈-3;11;6〉

〈-3;-11;6〉

〈-3;-11;-6〉

Запитання 11

Позначте координати вектора, що є протилежним векторові АВ, якщо т.А(1;-10;2) та В(-2;1;8):

варіанти відповідей

〈3;-11;-6〉

〈-3;11;6〉

〈-3;-11;6〉

〈-3;-11;-6〉

Запитання 12

Вектор АВ〈1;2;3〉 є рівним декільком векторам. Вкажіть всі можливі вектори, яким може бути рівним вектор АВ:

варіанти відповідей

а〈1;2;3〉

и〈1;-2;3〉

c〈-1;2;3〉

d〈1;2;3〉

Запитання 13

Вектором називають...

варіанти відповідей

напрямлений відрізок

частину прямої

довжину відрізка

координати початку та кінця деякого відрізка

Запитання 14

Кординатами вектора є:

варіанти відповідей

різниця між відповідними координатами кінця та початку вектора та відповідають проекціям вектора на вісі

різниця між відповідними координатами початку та кінця вектора; проекції вектора на вісі

різниця між відповідними координатами початку та кінця вектора

сума відповідних координат кінця та початку вектора; проекції вектора на вісі

Запитання 15

Абсолютна величина вектора a〈-2;3;7〉 дорівнюватиме:

варіанти відповідей

√62

√51

6√2

√61

Запитання 16

Два ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони:

варіанти відповідей

лежать на одній прямій або на паралельних прямих, співнапрямлені(або різноняпрямлені) та їх відповідні координати пропорційні

лежать тільки на одні прямій

лежать тільки на паралельних прямих та співнапрямлені

перетинаються під довільним кутом

Запитання 17

Два ненульових вектори будуть взаємно перпендикулярними, за умови, якщо:

варіанти відповідей

їх скалярний добуток буде >0

їх скалярний добуток буде =0

їх скалярний добуток буде <0

їх скалярний добуток буде ≤0

Запитання 18

Запишіть координати пари векторів, один з яких буде колінеарним вектору а〈1;2;3〉, другий перпендикулярним вектору а〈1;2;3〉.

варіанти відповідей

〈2;4;6〉, 〈-2;-2;2〉

〈1;4;6〉, 〈-1;-2;2〉

〈-2;4;6〉, 〈-1;-2;1〉

〈2;4;6〉, 〈-2;-2;-2〉

Запитання 19

Якщо вектор а 〈-1;7;4〉, вектор в 〈-5;-4;7〉, то:

(вкажіть всі правильні твердження)

варіанти відповідей

а∣=√66

в∣=3√10

в∣=9√10

кут утворений векторами а та в - тупий

кут утворений векторами а та в - гострий

кут утворений векторами а та в - прямий

вектори а та в - колінеарні

числове значення косинуса кута між векторами = 5/(6√165)

Запитання 20

За яких умов вектори а〈-2;3;5〉 та в〈1;у;-2,5〉 будуть колінеарними?

варіанти відповідей

у=1,5

у=-1,5

у=2

у=-2

визначити неможливо

Запитання 21

За яких умов вектори а〈-2;3;5〉 та с〈2;1;z〉 будуть перпендикулярними?

варіанти відповідей

z=0,2

z=-0,2

z=-0,5

z=0,5

визначити неможливо

Запитання 22

Вкажіть векторні фізичні величини:

(вказати ряд, в якому зазначені тільки векторні фізичні величини)

варіанти відповідей

пройдений шлях, робота, швидкість

заряд, напруженість, сила струму

переміщення, швидкість, сила

потужність, внутрішня енергія, імпульс тіла

Запитання 23

На рисунку дано зображення паралелепіпеда АА1ВВ1СС1DD1. Вкажіть вектор, що буде відповідати сумі векторів АА1, АВ, АD.

варіанти відповідей

АС1

СС1

ВС

В1С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест