5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота

Додано: 13 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 255 разів
11 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через точки K, L i M, якщо KL=1 см, LM=22 мм, KM=3,2 см/?

варіанти відповідей

Жодної

Одну

Дві

Безліч

Запитання 2

Пряма а перпендикулярна до площини α і паралельна площині β. Яке взаємне розміщення площин α і β?

варіанти відповідей

Паралельні

Перпендикулярні

Перетинаються під якимось кутом

З'ясувати неможливо

Запитання 3

Квадрат ABCD і трапеція BCMN, у якої ВС ∥ MN, не лежать в одній площині. Точка L - середина MC. Знайдіть РABCD, якщо MN=5 см, LK=8 см.

варіанти відповідей

32 см

44 см

40 см

48 см я

Запитання 4

Через вершину С трикутника АВС, у якому АС=ВС, проведено перпендикуляри КС до площини трикутника. Знайдіть кут між площинами АВС і АВК, якщо АК=10 см, КС=4 см, АВ=12 см.

варіанти відповідей

90°

60°

45°

30°

Запитання 5

Сторони кута О перетинають паралельні площини α і β у точках А, В, С і D, ВD=4 см, ОD=8 см, СD=5 см. Знайдіть АВ.

варіанти відповідей

2 см

2,5 см

3 см

4 см

Запитання 6

ВК - перпендикуляри до площини рівностороннього трикутника АВС зі стороною 4 см, ВК=2 см, ВL - медіана трикутника АВС. Знайдіть КL.

варіанти відповідей

3 см

4√3 см

2√3 см

4 см

Запитання 7

З точки А до площини γ проведено перпендикуляри АС та похилі АВ і АD, AB=13 см, АD=20 см, СD=16 см. Знайдіть ВС.

варіанти відповідей

5 см

√313 см

12 см

13 см

Запитання 8

Двогранний кут дорівнює 60°. На одній з його граней дано точку, яка знаходиться на відстані 4√3 см від другої грані. Знайдіть відстань від даної точки до ребра двогранного кута.

варіанти відповідей

8√3 см

16 см

8 см

12 см

Запитання 9

На осі ординат знайдіть точку рівновіддалену від точок А (-2;1;4) і В(1;3;5)

варіанти відповідей

(0;4;0)

(0;1,5;0)

(0;3;0)

(0;3,5;0)

Запитання 10

Укажіть значення х, при якому вектори а (х;-2;5) і в(2;3;-4) перпендикулярні.

варіанти відповідей

-7

7

-13

13

Запитання 11

Знайдіть кут між векторами а (-1;1;0) і в (0;-2;2).

варіанти відповідей

45°

135°

120°

60°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест