Координати в просторі

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка з запропонованих точок належить осі у ?

варіанти відповідей

(-2;0;3)

(0;-1;0)

(5;0;0)

(-1;2;-1)

(0;0;-8)

Запитання 2

Яка з запропонованих точок належить площині xz ?

варіанти відповідей

(5;-2;-3)

(0;-1;4)

(0;7;0)

(4;0;-2)

(4;-2;0)

Запитання 3

Точка Р розміщена на від'ємній півосі аплікат на відстані 5 см від початку координат. Знайти координати точки Р.

варіанти відповідей

(-5;-5;-5)

(-5;-5;0)

(0;0;-5)

(0;0;5)

(0;-5;0)

Запитання 4

Знайти координати середини відрізка АВ, якщо А(-2;3;4), В(4;-1;-6).

варіанти відповідей

(2;2;-2)

(-6;4;10)

(1;1;2)

(1;1;1)

(1;1;-1)

Запитання 5

Задано чотири точки А(-2;3;-4), В(4;3;-4), С(-2;3;7), D(-2;5;-4). Які дві з наведених точок лежать на одній прямій, паралельній осі абсцис?

варіанти відповідей

А і В

А і С

А і D

B і C

B і D

Запитання 6

На якій відстані від площини xz знаходиться точка А(-2;-3;9)?

варіанти відповідей

2

3

4

5

9

Запитання 7

На якій відстані від початку координат знаходиться точка А(-1;1;1)?

варіанти відповідей

1

2

3

√2

√3

Запитання 8

Знайти відстань між точками А(-2;3;4) і В(-3;5;2).

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 9

Точка А - середина відрізка РК, Р(-2;3;0), А(4;-1;2). Знайти координати точки К.

варіанти відповідей

(2;2;2)

(1;1;1)

(3;1;1)

(10;-5;4)

Серед запропонованих відповідей немає правильної

Запитання 10

Середина відрізка АВ з кінцями в точках А(-8;-4;11) і В(19;4;-2) належить...

варіанти відповідей

...осі x

...осі y

...осі z

...площині xy

...площині xz

Запитання 11

Дано вершини А(2;-1;4), В(3;2;-6), C(-5;0;2) трикутника АВС. Знайти довжину медіани трикутника, проведеної з вершини А.

варіанти відповідей

5

6

7

8

Інша відповідь

Запитання 12

На осі oz знайти точку, рівновіддалену від точок А(3;5;5) і В(4;3;6). У відповідь запишіть відстань від цієї точки до початку координат.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест