Координатна площина у просторі. Вектори

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть відстань між точками А(2;3;4) і В(1;1;2).

варіанти відповідей

4

3

9

5

Запитання 2

Знайдіть координати середини відрізка, якщо його кінцями є точки А(2;6;8) і В(0;2;4).

варіанти відповідей

(1;4;4)

(2;4;4)

(2;4;6)

(1;4;6)

Запитання 3

Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(3;6;2) і В(1;3;4).

варіанти відповідей

Вектор А̅В(2;3;2)

Вектор А̅В(2;−3;2)

Вектор А̅В(−2;−3;2)

Вектор А̅В(−2;3;2)x̄

Запитання 4

Знайдіть довжину вектора А̅В(3;0;4).

варіанти відповідей

7

1

5

25

Запитання 5

Знайдіть різницю векторів А̅В(3;2;−2) і С̅D(1;4;4).

варіанти відповідей

(2;−2;−6)

(2;2;2)

(−2;2;6)

(2;2;6)

Запитання 6

Знайдіть скалярний добуток a̅⋅ b̅, якщо ∣a̅∣ = 8, ∣b̅∣ = 6, а ∠(;) = 120°.

варіанти відповідей

24

48

−24

24√2

Запитання 7

Знайдіть кут між векторами a̅(4;−10;1) і b̅(11;−8;−7).

варіанти відповідей

90°

45°

30°

120°

Запитання 8

За якого значення n вектори a̅(n; −2; 1) і b̅(n;−n;1) будуть перпендикулярні?

варіанти відповідей

n = −1

n = 2

n = 1

n = 4

Запитання 9

На якій відстані від початку координат знаходиться точка А(-1;1;1)?

варіанти відповідей

1

2

3

√2

√3

Запитання 10

Користуючись рисунком куба з ребром 1, визначити рівні вектори

варіанти відповідей

вектори A1B1 і BA

вектори AC і BD

вектори CD1 і CB1

вектори СВ1 і DA1

Запитання 11

Дано вектори а̅(2;4;0) і b̅( 4;2;0) . Знайдіть координати вектора 0,5(а̅ + b̅)

варіанти відповідей

(3;−1;2)

(3;3;0)

(3;−1;1)

(−3; 3;0,5)

Запитання 12

При якому значені n вектора a̅(8;-12; 20) і b̅(2; n;5) колінеарні?

варіанти відповідей

3

-3

-4

Такого значення не існує

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест