Кординати і вектори

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 176 разів
16 запитань
Запитання 1

Укажіть місце розташування точки М(0;-12;0).

варіанти відповідей

На осі Ох

На осі Оу

На осі Оz

На площині хОу

У початку координат

Запитання 2

Знайдіть довжину вектора a(3;0;-4)

варіанти відповідей

√7

5

-5

1

7

Запитання 3

Знайдіть абсцису середини відрізка АВ (рисунок).

варіанти відповідей

-1/2

2,5

1

1,5

1/2

Запитання 4

Дано куб ABCDA'B'C'D', координати чотирьох його вершин такі: А(0;0;0); В(0;0;1); D(0;1;0) i A'(1;0;0). Знайдіть координати інших вершин куба.

варіанти відповідей

 С (0;1;1); В'(1;0;1); С'(1;1;1); D(1;1;0)

 С (0;1;0); В'(1;0;-1); С'(1;-1;1); D(1;0;0)

 С (0;1;0); В'(1;0;1); С'(1;0;1); D(1;2;0)

 С (0;-1;1); В'(1;1;1); С'(1;1;1); D(1;1;0)

Запитання 5

Точка О(1;0;0) є серединою відрізка АВ, де А(3;-2;-1). Знайдіть: а) координати точки В; б) координати точки N, P, K, симетричних точці В відносно координатних площин xOy; xOz; yOz відповідно.

варіанти відповідей

В(-1;2;-1), N(-1;2;1); Р(-1;-2;-1); К(1;2;-1)

В(1;2;-1), N(-1;-2;1); Р(-1;-2;1); К(1;2;1)

В(-1;1;-1), N(-1;2;-1); Р(1;2;1); К(-1;-2;1)

В(0;2;-1), N(1;-2;1); Р(1;-2;-1); К(-1;2;-1)

Запитання 6

Яка з точок є серединою відрізка АВ , якщо А(6;-7;0), В(4;-1;6)?

варіанти відповідей

(2;6;-6)

(10;-8;6)

(5;-4;3)

(5;-4;-3)

(-1;1;1)

Запитання 7

При яких значеннях a  вектори ⁻с( 1; 2; - 4) і ⁻d( 2; - 5; а) перпендикулярні?

варіанти відповідей

0,5

2

-2

-0,5

Запитання 8

Знайдіть координати     вектора   ̅АВ , якщо А(5,-3;2), В(- 2;0 ;1).

варіанти відповідей

(1;2;1)

(-5;2;1)

(7;-3;1)

(-7;3;-1)

(3;-3;3)

Запитання 9

Яка з наведених точок належить площині Оху?

варіанти відповідей

М(-1;6;0)

К(0;2;-9)

Р(0;0;9)

С(8;0;9)

В(4;-5;1)

Запитання 10

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А(7;0;3), В(5;1;5).

варіанти відповідей

5

8

3

9

1

Запитання 11

Знайти довжину відрізка АС, якщо А(4;-3;1)і С(8;1;3)

варіанти відповідей

36

2√6

6

4√6

Запитання 12

Який з векторів колінеарний вектору а (-2;1;0)

варіанти відповідей

(-4;-2;0)

(-4;2;1)

(4;-2;0)

жодний з наведених

Запитання 13

При якому значенні m вектор а(m;1;-2) і вектор в(4;4;2) перпендикулярні?

варіанти відповідей

0

1

2

3

Запитання 14

Знайти координати середини відрізка АВ, якщо А(1;5;3) і В(-1;1;1)

варіанти відповідей

(0;3;2)

(0;-3;2)

(0;3;-2)

(1;3;2)

Запитання 15

Яка з точок А(6; 3; 0 ), В(0; 7; -6), С(-8;0;9) належить координатній площині yoz

варіанти відповідей

точка А

точка В

точка С

жодна з даних точок

Запитання 16

Яка з заданих точок належить осі oz

варіанти відповідей

А(3;0;0)

В(0;0;-5)

С(0;-4;0)

Д(2;3;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест