Квантові властивості світла. Фотоефект.

Додано: 3 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 153 рази
19 запитань
Запитання 1

Максимальна кінетична енергія вибитих випромінюванням з поверхні металу електронів...

варіанти відповідей

. ... не залежить від частоти випромінювання.


. ... не залежить від інтенсивності випромінювання.


. ... прямо пропорційна інтенсивності випромінювання.


. ... не залежить від довжини хвилі випромінювання.


.... прямопропорційна роботі виходу.

. ... обернено пропорційна до інтенсивності світла.

. ...інша відповідь.

Запитання 2

Корпускулярні властивості світла виявляються при...


варіанти відповідей

... інтерференції двох світлових пучків.

... дифракція світла.

.. .розкладанні білого світла в спектр за допомогою призми.

... фотоефекті.

. ... хімічній дії світла

. ... поглинанні світла

. ... дисперсії світла

Запитання 3

При якій частоті електромагнітної хвилі людина сприймає її як видиме світло?


варіанти відповідей

6 МГц

6 ГГц.

6 ·1011 Гц

6 · 1014 Гц.

0,6· 1014 Гц.

60· 1014 Гц.

0,06· 1014 Гц.

6· 1015 Гц.

Запитання 4

Імпульс фотона електромагнітного випромінювання дорівнює 3,3·10-27 кг·м/с. До якого типу відноситься це випромінювання?


варіанти відповідей

рентгенівське

ультрафіолетове

жовте

інфрачервоне

фіолетове

червоне

гамма

синє

Запитання 5

Який з фотонів має більшу енергію?

варіанти відповідей

Червоного світла

червоного світла

жовтого світла

оранжового світла

зеленого світла

блакитного світла

синього світла

фІолетового світла

Запитання 6

Швидкість фотона дорівнює...

варіанти відповідей

300 00 км/с

300 000 км/с

3000 км/с

залежить від властивості речовини...

залежить від виду випромінювання

0 м\с

швидкість фотона визначити не вдалося

залежить від довжини хвилі

Запитання 7

Що називають фотоефектом?

варіанти відповідей

Взаємодію фотонів з електронами.

Втрата металевою пластинкою позитивного електричного заряду внаслідок освітлення.

Виривання електронів з речовини під впливом світла.

Виривання електронів з речовини

Виривання протонів з речовини під впливом світла.

Виривання нейтронів з речовини під впливом світла.

Виривання фотонів з речовини під впливом світла.

Запитання 8

Дайте визначення червоної межі фотоефекту за частотою.


варіанти відповідей

Це найбільша довжина світової хвилі, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

 Це найменша енергія фотона, здатного викликати явище фотоефекту.

Це найбільша частота світла, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

Це найменша частота світла, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

Це найменша частота світла, за якої фотоефект відбувається і вибитим електронам надається кінетична енергія

Це найбільша частота світла, за якої фотоефект відбувається і вибитим електронам надається кінетична енергія

Це найменша довжина хвилі світла, за якої фотоефект відбувається і вибитим електронам надається кінетична енергія

Це найбільша довжина хвилі світла, за якої фотоефект відбувається і вибитим електронам надається кінетична енергія

Запитання 9

Робота виходу електрона з металу позначається:

варіанти відповідей

h

Е

А

Р

р

Ек

λч

σ

Запитання 10

Укажіть явища, в яких виявляються хвильові властивості світла.

варіанти відповідей

дисперсія

дифракція

фотоефект

інтерференція

поляризація

хімічна дія світла

Запитання 11

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту

варіанти відповідей

hv=mv2max /2

Eф =hcλmax

hv=Aвих +mv2max /2

Eф =2Aвих +mv2max /2

2hv=Aвих +mv2max /2

ε=Aвих+Ек

Е=Aвих+ε

Aвих=Е+ε

Запитання 12

Червона межа фотоефекту

варіанти відповідей

hvmin =Aвих

hvmin =2hλmax

hvmin =Aвих

hvmin max /hc

hλmax =Aвих

hAвих =vmin

λmax =h/Aвих

Запитання 13

Яку максимальну кількість електронів при фотоефекті може вибити з поверхні один квант світла?

варіанти відповідей

0

1

2

будь-яку

залежить від роду випромінювання

залежить від частоти світла

залежить від довжини хвилі світла

Запитання 14

Чи світло будь-якої довжини може спричинити фотоефект?


варіанти відповідей

Так

Ні

Тільки ультрафіолетові промені

Тільки рентгенівське випромінювання

тільки гамма-промені

тільки видиме світло

тільки радіохвилі

тільки червоне світло

Запитання 15

Як називається фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання?

варіанти відповідей

Поляризатор

Дифракційна гратка.

Абсолютно чорне тіло.

Сонце

чорна діра

будь-яка поверхня чорного кольору

будь-яка поверхня

"чорна" модель

Запитання 16

Який вчений пояснив явище фотоефекту?

варіанти відповідей

Герц

Столєтов

Ейнштейн

 Лєбєдєв

Планк

Ньютон

Максвелл

Джоуль

Запитання 17

Яка формула дає можливість розрахувати енергію фотона? 

варіанти відповідей

ε=mυ2/2

ε=mgh

ε=hν

ε=mc2

ε=hλ

ε=h/ν

ε=ν/h

Запитання 18

Імпульс фотона визначається за формулою

варіанти відповідей

р = h/λ

р =h⋅λ

р = ṁс²

р = mυ²/2

р = λ/h

р=mυ

Запитання 19

За якої умови можливий фотоефект?

варіанти відповідей

довжина хвилі падаючого світла більша за червону межу фотоефекту

частота хвилі падаючого світла менша від червоної межі фотоефекту

частота хвилі більша або дорівнює червоній межі фотоефекту

фотоефект можливий за будь-якої із цих умов

все залежить від довжини світла

все залежить від роду випромінювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест