Квантово-оптичні генератори (лазери)

Додано: 27 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 795 разів
12 запитань
Запитання 1

Де використовують лазери?

варіанти відповідей

Обробка матеріалів

 Космето­логія та медицина, (зокрема в хірургії, офтальмології) 

Отримання зображень тривимірних об’єктів — голографія.

Телефон­ний і телевізійний зв’язок.

Лазерна локація

Археологія

Запитання 2

Непереревні спектри дають тіла, що знаходяться...

варіанти відповідей


в газоподібному атомарному стані, в якому атоми практично не взаємодіють

в твердому або рідкому стані, а також сильно стиснуті гази в нагрітому стані.

тільки рідкому стані.

 тільки в твердому стані при дуже високих температурах;

Запитання 3

Як називаються квантові генератори, які працюють в оптичному діапазоні?

варіанти відповідей

лазером

газером

разером

Запитання 4

Закінчить речення: першим квантовим генератором був ...

варіанти відповідей

разер

газер

мазер

Запитання 5

Квантовий генератор -

варіанти відповідей

це джерело електромагнітних хвиль, дія якого будується на явищі вимушеного випромінювання

це джерело електромагнітних хвиль, дія якого будується на явищі звичайного випромінювання

обертова частина машини

це оптичний прилад для візуального спостереження спектра випромінювання

Запитання 6

Як називається випромінювання, що виникає внаслідок спонтанного переходу атомів у стан із нижчим рівнем енергії?

варіанти відповідей

вимушеним

спонтанним

індукованим

Запитання 7

За допомогою передачі лазерного пучка здійснюється...

варіанти відповідей

Радіозв’язок

Телевізійний зв‘язок

Супутниковий зв’язок

Телеграфний зв'язок

Запитання 8

Який квантовий генератор називають разером?

варіанти відповідей

 пристрій, який випромінює когерентні електромагнітні хвилі в міліметровому радіодіапазоні

пристрій, який випромінює когерентні електромагнітні хвилі в оптичному 

діапазоні шкали електромагнітних хвиль

пристрій, який випромінює рентгенівські хвилі.

пристрій, який випромінює γ-випромінювання

Запитання 9

Скільки зазвичай становить час життя атома у збудженому стані?

варіанти відповідей

 10-9 - 10-10 с.

10-4 - 10-6 с.

10-19 - 10-20 с.

Запитання 10

Як називається стійкий збуджений стан системи з підвищеною енергією, у якому система може існувати тривалий час?

варіанти відповідей

індукованим

 квантовим

 метастабільним

Запитання 11

Щоб перетворити квантовий генератор у лазер необхідно

варіанти відповідей

Збільшити тиск активної речовини у квантовому генераторі

Зробити випромінювання поліхромптичним

Зробити випромінювання когерентним і монохроматичним

Збільшити температуру у квантовому генераторі

Запитання 12

Як називається явище нетеплового світіння речовини, яке відбувається після поглинання речовиною енергії збудження?

варіанти відповідей

інтерференцією

люмінесценцією

дифракцією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест