Магнітне поле. Сила струму.

Додано: 28 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Магнітне поле існує

варіанти відповідей

навколо нерухомих електричних зарядів

навколо нерухомих та рухомих електричних зарядів

навколо рухомих електричних зарядів

навколо будь яких об'єктів.

Запитання 2

Лінії магнітного поля

варіанти відповідей

виходять з південного полюса магніту і входять у північний

завжди замкнені

виходять з середньої лінії магніту і входять в полюси

 паралельні лінії, які ніколи не перетинаються

Запитання 3

Магнітна індукція - це

варіанти відповідей

сила, з якою магнітне поле діє на внесений у нього провідник зі струмом.

сила, з якою магнітне поле діє на внесену у нього заряджену частинку.

векторна характеристика магнітного поля.

силова характеристика магнітного поля.

Запитання 4

Яке з нище наведенних співвідношень виражає формулу сили Ампера ?

варіанти відповідей

 F=IBlsina

F=IBcosα

F=mg

F=IBm

Запитання 5

Як позначається і в чому вимірюється індукція магнітного поля?

варіанти відповідей

Т, Вт

 В, А

Т, В

 І, А

В, Тл

 І, Тл

Запитання 6

Які властивості мають магнітні лінії?

варіанти відповідей

 ніколи не перетинаються

поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний

 іноді не замкнені

 найщільніше розташовані біля полюсів магніту

мають точку Кюрі

Запитання 7

Напрям ліній магнітного поля провідника зі струмом визначається


варіанти відповідей

за правилом свердлика

за правилом правої руки

за правилом лівої руки

за формулою магнітної індукції

Запитання 8

Визначте напрямок струму.

варіанти відповідей

До нас

Від нас

Ліворуч

Праворуч

Вгору

Вниз

Запитання 9

За напрямом магнітних ліній визначте напрям струму в провіднику.

варіанти відповідей

вгору

 донизу

праворуч

ліворуч

перпендикулярно до площини рисунку

Запитання 10

Яка сила діє на провідник довжиною 60 см, що розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 2 Тл під кутом 300 до ліній поля. Сила струму в провіднику 1 А. 

варіанти відповідей

1,04Н

0,6Н

0,85Н

1,2Н

0,3Н

2,08Н

Запитання 11

На провідник зі струмом з боку магнітного поля діє…

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила тяжіння

сила Архімеда

сила Ампера

сила Кулона

сила Ньютона

Запитання 12

Напрям сили Ампера визначають за правилом...

варіанти відповідей

лівої руки

свердлика

правої руки

годинникової стрілки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест