Електродинаміка. Частина 1. Постійний електричний струм

Додано: 29 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Яка з наведених нижче формул є виразом роботи електричного струму?

варіанти відповідей

A=IUΔt

A= I2RΔt

A=(U2/R)Δt

A= (ρl)/S

Запитання 2

Внутрішній опір акумулятора дорівнює 0,02 Ом, опір зовнішньої ділянки кола - 0,18 Ом, струм у зовнішньому колі- 6 А. Знайти ЕРС акумулятора.

варіанти відповідей

1,2 В

0,12 В

12 В

0 В

Запитання 3

Які носії електричного заряду створюють електричний струм у металах?

варіанти відповідей

Електрони і позитивні іони

Електрони

Електрони, негативні і позитивні іони

Протони

Запитання 4

Якою формулою можна виразити струм короткого замикання в колі?

варіанти відповідей

І= Е/(R+r)

I=E/r

I= U/R

I=Δɋ/Δt

Запитання 5

Провідник із міді має опір 8 Ом. Який буде мати опір мідний провідник, у якого довжина в 2 рази менша, а площа поперечного перерізу в чотири рази більша?

варіанти відповідей

1 Ом

16 Ом

4 Ом

24 Ом

Запитання 6

Як зміниться кількість теплоти, яка виділяється за одиницю часу в провіднику зі сталим електричним опором, якщо збільшити силу струму в колі в 3 рази?

варіанти відповідей

Зменшиться у 9 разів

Збільшиться у 9 разів

Не змінилася

Значно зросла

Запитання 7

Про що свідчить сильне нагрівання вимикачів штепсельних розеток?

варіанти відповідей

Поганий контакт в місцях з'єднання провідників, великий опір

По подвійних проводах тече струм більший, ніж на це розрахований провідник

Причиною цього є висвітлене в попередніх пунктах

Немає правильної відповіді

Запитання 8

Яка за величиною напруга подається на електроди свічки запалювання в циліндрі двигуна внутрішнього згорання? Чому?

варіанти відповідей

Висока від котушки індуктивності для пробою газового проміжку

Низька, від 12-ти вольтового генератора

Утворення іскрового розряду між електродами свічки не залежить від величини напруги

24 В

Запитання 9

Через розчин електроліту протягом 2 с протікав електричний струм 8 А. Чому дорівнює загальний заряд іонів, що підійшли за цей час до катода чи анода?

варіанти відповідей

4 Кл

0 Кл

16 Кл

32 Кл

Запитання 10

Як зміниться сила струму насичення в газі, якщо наблизити один до одного електроди, не змінюючи дії іонізатора?

варіанти відповідей

Зменшиться

Збільшиться

Залишиться незмінною

Немає правильної відповіді

Запитання 11

Який з графіків найточніше виражає залежність сили струму від напруги в напівпровіднику?


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Чому заряджені провідники, що вкрити пилом, швидко розряджаються?

варіанти відповідей

Через гострі нерівності поверхні пилу заряд " стікає " в повітря

Пил є добрим провідником і " забирає " заряд на себе

Через пил притягуються з повітря заради протилежного знаку і нейтралізують заряд провідника

Немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест