Механічний рух. Основна задача механіки

Додано: 12 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 601 раз
18 запитань
Запитання 1

Розділ фізики про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами?

варіанти відповідей

статика

динаміка

кінематика

механіка

Запитання 2

В чому полягає основна задача механіки?

варіанти відповідей

визначити положення тіла у будь-який момент часу

траєкторія, шлях, переміщення, а отже, швидкість руху тіла залежать від вибору системи відліку

визначити масу тіла

визначити сили, що діють на тіло

Запитання 3

Як називається зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл?

варіанти відповідей

шлях

траєкторія

механічний рух

переміщення

Запитання 4

Тіло відліку, пов’язані з ним система координат і прилад для відліку часу утворюють ...

варіанти відповідей

траєкторію

 систему відліку

систему координат

відносність руху

Запитання 5

Як називають векторну величину, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка, проведеного з початкового положення матеріальної точки до її кінцевого положення?

варіанти відповідей

час

переміщення

шлях

маса

Запитання 6

Шлях це

варіанти відповідей

вектор, проведений із початкового положення тіла в положення тіла в даний момент часу

довжина траєкторії, яку описує матеріальна точка

неперервна лінія, яку описує матеріальна точка відносно вибраної системи відліку

це тіло відносно якого визначають положення тіла в будь-який ьмомент часу

Запитання 7

Якщо траєкторія руху - будь-яка крива,

варіанти відповідей

 шлях завжди більший за модуль переміщення

 шлях завжди менший за модуль переміщення

 шлях завжди дорівнює модулю переміщення

шлях може бути як більший так і меньший за переміщення

Запитання 8

Модуль переміщення дорівнює пройденому шляху,

варіанти відповідей

якщо тіло рухається вздовж кривої

якщо тіло рухається вздовж прямої

якщо тіло рухається по колу

якщо тіло рухається по параболі

Запитання 9

Перевести швидкість 72 км/год у м/с

варіанти відповідей

10 м/с

100 м/с

15 м/с

20 м/с

Запитання 10

Залежно від траєкторії механічний рух поділяеться на...

варіанти відповідей

прямолінійний

рівномірний

нерівномірний

криволінійний

Запитання 11

Позначте всі випадки, коли літак можна вважати матеріальною точкою. 

варіанти відповідей

Розрахунок тиску, який чинить шасі літака на ґрунт

Вимірювання швидкості руху літака на злітній смузі

Визначення висоти, на якій летить літак

Зняття показів приладів, установлених у літаку

Запитання 12

Які твердження є правильними? (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Координати точки залежать від вибору системи відліку

Рівномірний рух – найпоширеніший серед механічних рухів

Рух різних точок тіла завжди відбувається по однакових траєкторіях

У природі існують тіла, які нерухомі відносно будь-яких тіл

Переміщення – векторна величина

Шлях, який проходить матеріальна точка, завжди дорівнює довжині траєкторії її руху

Під час польоту траєкторією руху точки на лопаті гвинта вертольота відносно пілота є коло

Запитання 13

Позначте всі випадки, коли тіло рухається поступально. (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Обертання Землі навколо своєї осі

Хлопчик гойдається на гойдалці

Рух кабіни колеса огляду відносно Землі

Шайба ковзає по гладенькому льоду

Запитання 14

Які твердження є правильними? (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Рух різних точок даного тіла може відбуватися по різних траєкторіях

Нерівномірний рух – найпоширеніший серед механічних рухів

Під час руху всі точки колеса мотоцикла рухаються поступально

У деяких випадках тіло під час руху не змінює свого положення відносно інших тіл

Існують умови, за яких швидкість гоночного автомобіля, що рухається по трасі, дорівнює нулю

Траєкторія і шлях – рівнозначні поняття (одне з них можна замінити іншим)

У класичній механіці відстань між точками не залежить від вибору системи відліку

Запитання 15

М’яч упав з висоти 3 м, відскочив від підлоги та був пійманий на висоті 1 м. Визначте шлях і переміщення м’яча.

варіанти відповідей

4 м, 2 м

3 м, 1 м

1 м, 3 м

2 м, 4 м

Запитання 16

Потяг 10 хв рухається рівномірно прямолінійною ділянкою шляху завдовжки 5 км. Визначте швидкість руху потяга.


варіанти відповідей

0,5 м/хв

5 м/с

8,3 м/с

83 м/хв

Запитання 17

Першу ділянку шляху – завдовжки 60 м – лижник пройшов за 2 хв, а другу ділянку – завдовжки 30 м – за 0,5 хв. Знайдіть середню шляхову швидкість руху лижника.

варіанти відповідей

36 м/с

3,6 м/хв

0,6 м/с

6 м/хв

Запитання 18

Відомо, що третину шляху скейтбордист рухався зі швидкістю 36 км/год, а 300 м, які залишилися, він подолав за 1 хв. Визначте, скільки часу рухався скейтбордист, обчисліть середню шляхову швидкість його руху.

варіанти відповідей

75 с, 6 м/с

6 с, 75 м/с

2 хв, 41 м/с

22 хв, 41 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест