12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

«Металічні елементи та їхні сполуки»

Додано: 22 липня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 429 разів
9 запитань
Запитання 1

Укажіть ряд, до якого ввійшли символи лише металічних елементів

варіанти відповідей

Li, O, P, K    

Mg, Na, Al, Fe

Ne, Zn, Ca, Ni

B, C, N, F

Запитання 2

Виберіть представників родини лужних металів

варіанти відповідей

F і Cl;

Ca і Ba;

Na і K;

Rb і Cu

Запитання 3

Укажіть характеристику металічного зв’язку:

варіанти відповідей

притягання різнойменно заряджених йонів

утворення спільних електронних пар

притягання між катіонами й вільними усуспільненими електронами

виникає між атомами Гідрогену однієї молекули та сильно 

Запитання 4

Укажіть назву металічного елемента, атом якого має електронну формулу - 1S22S22P63S2

варіанти відповідей

Алюміній

Магній;

Кальцій;      

Натрій.

Запитання 5

Укажіть, як змінюються металічні властивості хімічних елементів у періодах із збільшенням їх протонних чисел

варіанти відповідей

посилюються

залишаються без змін

послаблюються

у різних періодах змінюються по-різному

Запитання 6

Виберіть загальну формулу оксидів і гідроксидів лужних металів

варіанти відповідей

МеО і Ме(ОН)2      

Ме2О3 і Ме(ОН)3

МеО і МеОН

Ме2О і МеОН

Запитання 7

Визначте схему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

варіанти відповідей

Fe2O3 + H2

FeO + CO → 

Fe + Cl2

Fe(OH)2 + HCl →

Запитання 8

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

корозія металу прискорюється, якщо він контактує із більш активним металом;

корозія – явище руйнування металу унаслідок їх хімічної взаємодії з речовинами довкілля;

швидкість корозії не залежить від складу середовища;

захистити метали від корозії практично неможливо

Запитання 9

Суміш міді та алюмінію масою 20 г обробили розчином хлоридної кислоти, при цьому виділилось 6,72 л газу. Визначити масову частку Алюмінію в суміші.

варіанти відповідей

73

27

50

13

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест