Тести з теми «Сполуки Сульфуру»

Додано: 22 липня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 179 разів
10 запитань
Запитання 1

Виберіть властивості, що характерні для сірководню:

варіанти відповідей

окисні;

відновні;

окисні і відновні;    

основні

Запитання 2

Укажіть ступінь окиснення Сульфуру в сполуці, що утворюється при згорянні сірководню в надлишку кисню:

варіанти відповідей

+ 4

- 2

+ 6

0

Запитання 3

Позначте схему перетворення, в якій Сульфур виявляє властивості відновника:

варіанти відповідей

Н2S → SO2;

Н2SO4 SO2;      

Na2SO3 S;

S → H2S

Запитання 4

Позначте пару речовин, при взаємодії яких одна з одною утворюється сульфур (ІV)оксид:

варіанти відповідей

SO2 та Н2О;

Na2SO3 та НСl;

SO2 та О2;    

. Mg та Н2SO3

Запитання 5

Укажіть продукт взаємодії Сульфур(VІ)оксиду з водою:

варіанти відповідей

сульфатна кислота;

сірчистий газ;

сірка;

сірководень.

Запитання 6

Укажіть назву кислоти, якій відповідає ангідрид SO2:

варіанти відповідей

сульфатна;    

нітратна;

сульфітна;    

сульфідна.

Запитання 7

H2S + HNO3= SO2 + NO + H2O

Урівняйте рівнняння методом електронного балансу вкажіть суму коєфіцієнтів.

варіанти відповідей

6

8

4

5

Запитання 8

Обчисліть кількість Сульфур (І) оксиду, що виділиться при взаємодіі 6.4 г міді з коцентрованою сульфатною кислотою, взятою у надлишку.

варіанти відповідей

1 моль

10 моль

0.1 моль

0.01 моль

Запитання 9

Вкажіть формулу свинцевого блиску

варіанти відповідей

PbO

PbS

PbS2

PbCl2

Запитання 10

Вкажіть якісний реактив на сульфід йон

варіанти відповідей

хлоридна кислота

купрум(ІІ) хлорид

натрій хлорид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест