Експрес-контроль «Хімічна рівновага»

Додано: 22 липня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 160 разів
10 запитань
Запитання 1

   У системі А + В ↔ С; ∆Н < 0, де А, В, С – гази,

встановилася рівновага. Як зміниться стан хімічної рівноваги, якщо: підвищити тиск?

варіанти відповідей

Рівновага зміщується вліво

Рівновага зміщується вправо

Запитання 2

  У системі А + В ↔ С; ∆Н < 0, де А, В, С – гази,

встановилася рівновага. Як зміниться стан хімічної рівноваги, якщо: збільшити кількість речовини А в системі?

варіанти відповідей

Рівновага зміщується вправо

Рівновага зміщується вліво

Запитання 3

У системі А + В ↔ С; ∆Н < 0, де А, В, С – гази,

встановилася рівновага. Як зміниться стан хімічної рівноваги, якщо: підвищити температуру?

варіанти відповідей

Рівновага зміщується вправо

Рівновага зміщується ліворуч

Запитання 4

Позначте правильне твердження щодо системи, в якій встановилася рівновага, що описується рівнянням:

N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔН <0.

варіанти відповідей

при підвищенні тиску рівновага зміщується в бік продуктів реакції;

при підвищенні температури рівновага зміщується в бік продуктів реакції;

при збільшенні концентрації азоту рівновага зміщується в бік реагентів;

при зменшенні концентрації амоніаку рівновага зміщується в бік реагентів. 

Запитання 5

Як зміниться стан хімічної рівноваги в наведеній реакціі при

   підвищенні тиску?

Н2 (г)+ Сl2(г) ↔ 2HCl(г)

варіанти відповідей

   рівновага не зміщується

вправо

вліво

Запитання 6

Рівновага термохімічної реакції

    Fe3O4 + 4CO ↔3Fe + 4CO2 ∆Н= 43,7кДж

зміщується вліво вразі:

варіанти відповідей

зниження температури;

підвищення температури

зменшення тиску

збільшення тиску

Запитання 7

Як вплине на стан хімічної рівноваги перетворення кисню на озон:  підвищення температури

        3О2 ↔ 2 О3 + Q  

варіанти відповідей

Зміниться вправо

 

Не зміниться.

Зміниться вліво

Запитання 8

Як вплине на стан хімічної рівноваги перетворення кисню на озон: збільшення концентрації кисню

        3О2 ↔ 2 О3 + Q   

варіанти відповідей

Зміниться вправо

Зміниться вліво

Не зміниться.

Запитання 9

Як вплине на стан хімічної рівноваги перетворення кисню на озон: зменшення тиску

        3О2 ↔ 2 О3 + Q    

варіанти відповідей

Зміниться вправо

Зміниться вліво

Не зміниться.

Запитання 10

Зменшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції:

варіанти відповідей

2SО2(г)+ О2(г) ↔ 2SО3(г) 

2NO2 (г) ↔N2O4 (г)

СаСО3 (тв) ↔ СО2 (г) + СаО(тв)

СО(г)+ H2О(г) ↔ СО2(г) + H2(г)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест