Модель атома

Додано: 15 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 691 раз
26 запитань
Запитання 1

Хто автор сучасного уявлення про будову атома (одна правильна)

варіанти відповідей

Ньютон

Менделеєв

Томсон

Резерфорд

Запитання 2

Модель атома за Резерфордом (одна правильна)

варіанти відповідей

ядерна

космічна

атомна

пудинг з родзинками

Запитання 3

Нуклони, що входять до складу ядра атома - це (одна правильна)

варіанти відповідей

протони і електрони

електрони і нейтрони

протони і нейтрони

протони, нейтрони і електрони

Запитання 4

Різновид атомів хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів (одна правильна)

варіанти відповідей

нуклони

нукліди

ізотопи

нейтрони

Запитання 5

Скільки електронів в атомі цинку (одна правильна)

варіанти відповідей

65

30

35

95

Запитання 6

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атома Ніобію (одна правильна)

варіанти відповідей

41 і 52

93 і 41

52 і 93

52 і 41

Запитання 7

У ядрі якого атома 21 протон і 24 нейтрони (одна правильна)

варіанти відповідей

Ніобій

Скандій

Рубідій

Галій

Запитання 8

Хто запропонував ядерну модель будови атома?

варіанти відповідей

Н. Бор

Томсон

Беккерель

Резерфорд

Запитання 9

Які частинки є нуклонами?

варіанти відповідей

ядра усіх атомів

електрони і протони

фотони

протони і нейтрони

Запитання 10

Що визначає порядковий номер хімічного елемента у періодичній системі хімічних елементів Д. Менделєєва?

варіанти відповідей

кількість нейтронів у ядрі

кількість електронів

кількість протонів у ядрі

Запитання 11

Що таке ізотопи?

варіанти відповідей

це атоми, ядра яких містять однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів

це атоми, які мають однакову масу

це атоми, ядра яких містять однакову кількість нуклонів

Запитання 12

Скільки нейтронів містить ядро 50Sn124 ?

варіанти відповідей

50

124

174

74

Запитання 13

Назвати хімічний елемент, в ядрі атома якого 143 нейтрони і 92 протони

варіанти відповідей

радій

плутоній

уран

свинець

Запитання 14

Які частинки є нуклонами?

варіанти відповідей

ядра усіх атомів

електрони і протони

фотони

протони і нейтрони

Запитання 15

Хто запропонував першу модель атома?

варіанти відповідей

Демокріт

Томсон

Резерфорд

Дальтон

Запитання 16

Що таке нуклонівське число?

варіанти відповідей

сума нейтронів та протонів у ядрі

сума нейтронів та електронів в атомі

сума протонів та електронів в атомі

Запитання 17

Скільки протонів, електронів, нейтронів в атомі Алюмінія?

варіанти відповідей

13,13, 14

13,14,13

14,14,13

Запитання 18

Хто автор моделі атома "пудингу з родзинками"?

варіанти відповідей

Ньютон

Томсон

Резерфорд

Запитання 19

Яким символом позначається нуклонне число?

варіанти відповідей

X

Z

A

Запитання 20

За якою формулою обчислюється кількість нейтронів в атомі?

варіанти відповідей

N=A-Z

N= A+Z

N= Z- A

Запитання 21

Ізотопи- це різновиди атомів хімічних елементів, ядра яких містять

варіанти відповідей

одинакову кількість протонів і нейтронів

одинакову кількість електронів і протонів

одинакову кількість протонів і різну кількістьнейтронів

різну кількість електронів та нейтронів

Запитання 22

У ядрі атома цинку 30 протонів та 35 нейтронів. Яка кількість електронів обертається навколо ядра атома?

варіанти відповідей

35

65

30

95

Запитання 23

В ядрі атома знаходиться Z протонів та N нейтронів. Яке масове число А в ядрі?

варіанти відповідей

N+Z

N-Z

N

Z-N

Запитання 24

Виберіть правильний склад атомного ядра 26F56

варіанти відповідей

26 протонів, 56 нейтронів;

26 протонів, 30 нейтронів, 26 електронів;

26 протонів, 30 нейтронів;

26 протонів, 56 нейтронів, 26 електронів;

Запитання 25

У ядрі атома Берилію (Be) 4 протони, і 5 нейтронів, скільки електронів в атомі Берилію (Be)?

варіанти відповідей

1 електрон;

5 електронів;

4 електрони;

9 електронів;

Запитання 26

За якою формулою можна знайти кількість нейтронів в ядрі:

варіанти відповідей

N = A + Z;

N = A – Z;

A = N – Z;

Z = A – N;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест