Радіоактивність

Додано: 16 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1491 раз
29 запитань
Запитання 1

Потік ядер атомів Гелію - це (одна правильна)

варіанти відповідей

α - випромінювання

β - випромінювання

γ - випромінювання

φ - випромінювання

Запитання 2

Яке випромінювання має найбільшу проникну здатність (одна правильна)

варіанти відповідей

α - випромінювання

β - випромінювання

γ - випромінювання

φ - випромінювання

Запитання 3

Яке випромінювання має найбільшу іонізуючу здатність (одна правильна)

варіанти відповідей

α - випромінювання

β - випромінювання

γ - випромінювання

φ - випромінювання

Запитання 4

Ядро полонію 119038_1673809358.jpgвипустило α - частинку. В ядро якого елемента перетворилося ядро полонію (одна правильна)

варіанти відповідей
Запитання 5

Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопа бісмута 354720_1673809389.jpg після випускання β - частинки (одна правильна)

варіанти відповідей
Запитання 6

Хто відкрив явище природньої радіоактивності?

варіанти відповідей

П. Кюрі

Е. Резерфорд

А. Беккерель

М. Склодовська-Кюрі

Запитання 7

Як змінюється номер елемента у періодичній системі хімічних елементів внаслідок бета-розпаду ядра його атома?

варіанти відповідей

зменшується на одиницю

збільшується на одиницю

зменшується на дві одиниці

не змінюється

Запитання 8

Як змінюється масове число елемента у періодичній системі хімічних елементів внаслідок альфа-розпаду ядра його атома?

варіанти відповідей

збільшується на одиницю

збільшується на чотири одиниці

не змінюється

зменшується на чотири одиниці

Запитання 9

Що є одиницею активності радіоактивного препарату у системі СІ?

варіанти відповідей

секунда

кюрі

беккерель

електрон-вольт

Запитання 10

Що таке радіактивність?

варіанти відповідей

самовільний розпад атому на ізотопи

самовільний розпад атому на інші атоми

самовільний розпад атому на α,β,γ-частинки одразу

Запитання 11

Як захиститися від γ випромінювання

варіанти відповідей

папіром

алюминиевою пластиною товщиною мм1

бетонною стеною товщиною 1м

Запитання 12

α-частинка являє собою ...

варіанти відповідей

електрон

нейтрон

ядро атома Гідрогену

ядро атома Гелію

Запитання 13

β-частинка являє собою ...

варіанти відповідей

електрон

нейтрон

ядро атома Гідрогену

ядро атома Гелію

Запитання 14

6. Гамма -випрмінювання - це...

варіанти відповідей

радіохвиля

рентгенівське випромінювання

електромагнітна хвиля надзвичайно високої частоти

потік протонів

потік електронів

потік ядер Гелію

Запитання 15

9. За поданим рівнянням можна визначити ....

варіанти відповідей

Ядро елементу, яке утворюється в результаті α-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті β-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті γ-розпаду

Запитання 16

8. За поданим рівнянням можна визначити ....

варіанти відповідей

Ядро елементу, яке утворюється в результаті α-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті β-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті γ-розпаду

Запитання 17

Явище радіоактивності відкрито


варіанти відповідей

Антуаном Анрі Беккерелем

Ернестом Резерфордом

Джозефом Джоном Томсоном

Запитання 18

β-випромінювання – цеваріанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію

Потік швидких електронів 

Запитання 19

γ-випромінювання – це

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік швидких електронів

Потік ядер атомів Гелію 

Запитання 20

На рисунку схема досліду з вивчення природи радіоактивного випромінювання. Пучок 2 являє собою потік ...

варіанти відповідей


ɑ-частинок.


  γ-частинок.


  ß-частинок.

Запитання 21

кщо під час радіоактивного розпаду утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 2 одиниці менший від порядкового номера вихідного елемента, то це ...

варіанти відповідей

 ß-розпад

 

 α-розпад


  γ-розпад

Запитання 22

Радіоактивний ряд – це ... .

варіанти відповідей

 сукупність усіх ізотопів, які виникають у результаті послідовних радіоактивних перетворень даного материнського ядра.  сукупність усіх ізотопів, які виникають у результаті будь-яких радіоактивних перетворень даного материнського ядра.


  сукупність усіх ізотопів радіонуклідів.


  властивість ізотопів радіонуклідів послідовно перетворюватись з даного материнського ядра на інші хімічні елементи.

Запитання 23

Яке з трьох типів випромінювань - α-, β- або γ- не відхиляється магнітними і електричними полями?

варіанти відповідей

α-випромінювання


   ß-випромінювання


  γ-випромінювання

   

  усі три не відхиляються

  усі три відхиляються

Запитання 24

Як змінюється в результаті β-розпаду атомний номер Z елемента і його масове число A?

варіанти відповідей

 Z зменшується на 1, А зменшується на 1


  Z зменшується на 1, А збільшується на 1


  Z не змінюється, А зменшується на 1


  Z збільшується на 1, А не змінюється

Запитання 25

Під час якого розпаду збільшується протонне число?

  

варіанти відповідей

γ - випромінювання

  β - випромінювання

 α - випромінювання

Запитання 26

Під час α-розпаду кількість протонів у ядрі зменшується на...


 

варіанти відповідей

2

 

1

 3

  4

Запитання 27

З якого елементу утворився 21282Pb після α-розпаду?

варіанти відповідей

21684Pb

20984Po

21684Po

21282Pb

Запитання 28

Ядро Tорію 23090Th претворилося на ядро Радію 22688Ra. Ядро Торію викинуло ...

варіанти відповідей

Протон

Нейтрон

А-частинку

β - частинку

Запитання 29

Під час якого випромінювання кількість нуклонів у ядрі не змінюється, а кількість протонів зменшується на 1

варіанти відповідей

альфа


гама

бета

бета +

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест