Молярний об'єм

Тест складено на основі матеріалу підручника Хімія 8 клас автор О.В. Григорович. Може бути використаний учнями на етапі підготовки домашнього завдання, а також вчителем на уроці під час актуалізації опорних знань учнів та закріплення вивченого матеріалу на уроці.

Додано: 4 січня
Предмет: Хімія, 8 клас
Копія з тесту: Молярний об'єм
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як називається фізична величина, що визначається відношенням об′єму речовини до її кількості:

варіанти відповідей

густина

масова частка

об′ємна частка

молярний об′єм

Запитання 2

Укажіть величину, одиниця вимірювання якої - л/моль:

варіанти відповідей

об′єм

об′ємна частка

молярний об′єм

густина

Запитання 3

Укажіть нормальні умови для визначення молярного об′єму газів:

варіанти відповідей

25⁰С

760 мм.рт.ст.

20⁰С

0⁰С

765 мм.рт.ст.

10,1325 Па

Запитання 4

Укажіть формулу, за допомогою якої можна визначити об′єм речовини:

варіанти відповідей

Vm = m ⁄ ρ

V = Vm ⋅ n

Vm = V ⋅ M ⁄ m

V = N ⁄ NA

Запитання 5

Вкажіть значення молярного об′єму речовини за нормальних умов:

варіанти відповідей

2,44 л/моль

24,4 л/моль

22,4 л/моль

2,24 л/моль

Запитання 6

Вкажіть прізвище вченого, що сформулював закон: в однакових умовах будь-яких газів, що перебувають за однакових умов, міститься однакове чмсло молекул.

варіанти відповідей

Гей-Люссак

Авогадро

Ньютон

Фарадей

Запитання 7

В двох посудинах об′ємом по 10 л (н.у.) міститься амоніак NH3 і хлороводень HCl. Визначте і вкажіть речовину, що має більшу масу.

варіанти відповідей

NH3

HCl

Запитання 8

Укажіть правильне твердження щодо молярної маси речовини.

варіанти відповідей

Використовується для обчислення об'єму речовини, виходячи з кількості речовини

Залежить від молярного об'єму речовини та умов вимірювання

Використовується для обчислення маси речовини, виходячи з кількості речовини

Дорівнює 6,02*1023

Запитання 9

Молярний об'єм газів визначається за формулою

варіанти відповідей

V = m/ρ

Vm = V/n

V = Vm*n

Запитання 10

Позначте символ числа Авогадро: 

варіанти відповідей

N

NA

M

m

Запитання 11

Позначте одиницю вимірювання молярної маси:

варіанти відповідей

л/моль

мл

г/моль

кг

Запитання 12

Як найзручніше відмірювати гази?

варіанти відповідей

А зважувати;

Б відраховувати молекули ;

В відмірювати об′єм;

Г всі способи зручні;

Запитання 13

Оберіть правильні твердження щодо молярного об′єму газів:

варіанти відповідей

А для різних газів різний

Б для однакових умов(температура,тиск) однаковий для усіх газів

В завжди дорівнює 22,4 л

Запитання 14

УКАЖІТЬ,ЯКИЙ ГАЗ ОБ′ЄМОМ 22,4 Л МІСТИТЬ НАЙБІЛЬШЕ ЧИСЛО МОЛЕКУЛ ПРИ ОДНАКОВИХ УМОВАХ

варіанти відповідей

А кисень

Б водень

В вуглекислий газ

Г однакове число молекул

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест