Перевірочна робота "Нітратна кислота"

Додано: 14 лютого 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 137 разів
10 запитань
Запитання 1

Формула нітратної кислоти:

варіанти відповідей

NH3;

HNO3;

HNO2;

NO;

Запитання 2

Формула Нітроген (V) оксиду:

варіанти відповідей

NO;

NO2;

N2O5;

N2O3;

Запитання 3

За рахунок якого йона нітратна кислота виявляє загальні властивості кислот:

варіанти відповідей

Гідроген-йона;

нітрат-йона;

нітрит-йона;

нітрид-йона;

Запитання 4

Ступінь окиснення атома Нітрогена в нітратній кислоті складає:

варіанти відповідей

0;

+3;

+5;

+4;

Запитання 5

В чому полягає особливість взаємодії нітратної кислотит різної концентрації з металами:

варіанти відповідей

в результаті реакції може утворитися вільний водень;

реагує з металами, які стоять в електрохімічному ряду металів до водню;

реагує з металами (крім Cr, Al, Fe) з утворенням нітрату, води та оксидів Нітрогенів;

в результаті реакції може утворитися вода;

Запитання 6

Завершити рівняння хімічної реакції:

Cu+HNO3(розв.) =.....

варіанти відповідей

3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu(NO3)2 + N2O3 + 2H2O

Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cu(NO3)2 + 2N2O + 2H2O

Запитання 7

Для кислот характерна реакція нейтралізації. Це реакція кислоти з...


варіанти відповідей

сіллю

основою

металом

оксидом

Запитання 8

Внаслідок взаємодії яких сполук утворюється NH4NO3

варіанти відповідей

HNO3

NH3

H2O

N2O

Запитання 9

Які метали не реагують з нітратною кислотою в будь-якій концентрації?

варіанти відповідей

Be

Au

Ag

Co

Pt

Zn

Запитання 10

Малоактивні метали з розведеною нітратною кислотою відновлюють Нітроген до...

варіанти відповідей

+5

+2

+4

+1

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест