Нітрогеновмісні органічні речовини

Додано: 19 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
8 запитань
Запитання 1

Оберіть функціональні групи, які входять до складу амінокислот

варіанти відповідей

NH2

COH

COOH

OH

Запитання 2

Які хімічні властивості проявляють амінокислоти

варіанти відповідей

кислотні

амфотерні

основні

нейтральні

Запитання 3

Укажіть характерну ознаку реакції білку з концентрованою нітратною кислотою

варіанти відповідей

утворення розчину синього кольору

утворення осаду чорного кольору

поява жовтого забарвлення

утворення розчину фіолетового кольору

Запитання 4

Яка речовина утвориться при дії бромоводню на гліцин

варіанти відповідей

NH2-CH2- CO-Br

Br-CH2-COOH

NH2-CH2-COOBr

(NH3-CH2-COOH)Br

Запитання 5

При повному гідролізі гептапептиду утворюється амінокислот

варіанти відповідей

10

8

6

7

Запитання 6

Біуретова реакція на білок - це взаємодія білку з

варіанти відповідей

HNO3

NaOH

Cu(OH)2

CuSO4

Запитання 7

Нітрогеновмісна органічна сполука містить у своєму складі 61,02%Карбону,15.25 %Гідрогену, решта - Нітроген. Густина її парів за карбон (IV) оксидом дорівнює 1,341. Формула цієї сполуки

варіанти відповідей

CH3- CH2- CH2- NH2

CH2 - (NH2) -CH3

NH3 -C6H5

CH3 -N (CH3) -CH2 -CH3

Запитання 8

Визначте масу естеру, який утворюється при взаємодії 3-амінопропанової кислоти з 115 мл розчину етанолу (густина 0,8 г/мл) з масовою часткою С2Н5ОН 96 %

варіанти відповідей

22,46 г

204,64 г

224,64 г

44,92 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест