Нітрогеновмісні органічні сполуки

Додано: 4 травня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 93 рази
11 запитань
Запитання 1

Укажіть характеристичну групу амінів

варіанти відповідей

- NO2

-SH

-NH2

-CONH

Запитання 2

Укажіть формулу органічної сполуки, що виявляє основні властивості

варіанти відповідей

CH3CHO

C2H5OH

CH3COOH

C6H5NH2

Запитання 3

Укажіть органічну сполуку, що виявляє амфотерні властивості

варіанти відповідей

метилетаноат

етанова кислота

аміноетанова кислота

бензенамін

Запитання 4

Укажіть молекулярну формулу метанаміну

варіанти відповідей

C6H52

CH32

C2H52

C3H72

Запитання 5

Укажіть назви речовин, які взаємодіють з натрій гідроксидом

варіанти відповідей

етаналь

аміноетанова кислота

пропанова кислота

метанамін

Запитання 6

Укажіть нітрогеновмісну неорганічну речовину, що утворюється як результат спалювання метанаміну

варіанти відповідей

амоніак

азот

нітроген (ІI) оксид

нітроген (IV) оксид

Запитання 7

Укажіть речовини, продукт взаємодії яких належить до пептидів

варіанти відповідей

метанамін, хлоридна кислота

аміноетанова кислота, 2-амінобутанова кислота

нітробензен, водень

аміноетанова кислота, калій гідроксид

Запитання 8

Укажіть розчинну у воді органічну сполуку

варіанти відповідей

бензен

бензенамін

целюлоза

аміноетанова кислота

Запитання 9

Проаналізуйте твердження й оберіть правильний варіант відповіді.

1. Феніламін - тверда, добре розчинна у воді речовина.

2.У молекулах білків структурні ланки сполучаються пептидними групами.

варіанти відповідей

правильне лише 1

правильне лише 2

правильні обидва 1,2

неправильні обидва

Запитання 10

Проаналізуйте твердження й оберіть правильний варіант віідповіді.

1.Унаслідок денатурації в молекулах білків руйнуються всі структури, окрім первинної.

2.Ароматичні аміни відрізняються від насичених наявністю бензенового кільця.

варіанти відповідей

правильне лише 1

правильне лише 2

правильні обидва

неправильні обидва

Запитання 11

Обчисліть масу продукту взаємодії феніламіну масою 9,78 г, масова частка домішок в якому дорівнює 5%, з достатньою кількістю брому.

варіанти відповідей

33

25

28

43

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест