Нітрогеновмісні органічні сполуки.

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
16 запитань
Запитання 1

Які функціональні групи мають амінокислоти? 

варіанти відповідей

альдегідну і карбоксильну

аміногрупу і карбоксильну

альдегідну і аміногрупу

гідроксильну і аміногрупу

Запитання 2

Метиламін належить до

варіанти відповідей

аренів

насичених вуглеводнів

ароматичних амінів

насичених амінів

Запитання 3

Виберіть формулу аніліну.

варіанти відповідей

CH3-NH2

CH3-NH-CH3

NH2-C6H4-NH2

C6H5-NH2

Запитання 4

За допомогою якої реакції можна виявити наявність бензольних ядер у молекулах білків?

варіанти відповідей

біуретової

цистеїнової

ксантопротеїнової

«срібного дзеркала»

Запитання 5

Особливістю третинної структури білка є

варіанти відповідей

послідовність амінокислотних залишків

утворення глобул

сполучення декількох глобул

згортання поліпептидного ланцюга у спіраль

Запитання 6

Яка функціональна група зумовлює кислотні властивості амінокислот?

варіанти відповідей

карбоксильна група

аміногрупа

альдегідна група

гідроксильна група

Запитання 7

Гідроліз білків відбувається за наявності 

варіанти відповідей

кислот, солей, ферментів

кислот, лугів, ферментів

кислот, лугів, солей

лугів, оксидів, ферментів

Запитання 8

Укажіть формулу вторинного аміну

варіанти відповідей

CH3-N(СН3)-CH3

CH3-СН2-NH2

CH3-NH-CH3

C6H5-NH2

Запитання 9

Укажіть продукти згоряння етиламіну

варіанти відповідей

нітроген(ІV) оксид, вода

карбон(ІІ) оксид, азот, вода

карбон(ІV) оксид, вода

карбон(ІV) оксид, вода, азот

Запитання 10

Укажіть групу, у якій всі речовини взаємодіють з метиламіном

варіанти відповідей

HCl, NaOH, O2

H2O, O2, Br2

HCl, H2O, O2

HCl, NaOH, KCl

Запитання 11

Завдяки яким функціональним групам утворюється пептидний зв’язок?

варіанти відповідей

-СНО і -СООН

-OH і -NH2

-СНО і -NH2

-NH2 і -COOH

Запитання 12

В який колір забарвлюється білок в результаті біуретової реакції?

варіанти відповідей

фіолетовий

червоний

жовтий

морквяний

Запитання 13

Укажіть формулу первинного аміну

варіанти відповідей

CH3-NH-CH3

NH2-C6H4-NH2

CH3-N(СН3)-CH3

C6H5-NH2

Запитання 14

Укажіть групу, у якій всі речовини взаємодіють з аніліном

варіанти відповідей

HCl, NaOH, O2

H2O, O2, Br2

HCl, Br2, O2

HCl, NaOH, KCl

Запитання 15

Яка функціональна група зумовлює основні властивості амінокислот?

варіанти відповідей

аміногрупа

карбоксильна група

альдегідна група

гідроксильна група

Запитання 16

Які сполуки утворюються при гідролізі білків?

варіанти відповідей

β-амінокислоти

аміни

α-амінокислоти

карбонові кислоти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест