Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені аміни. Ароматичні аміни.

Додано: 18 квітня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1513 разів
13 запитань
Запитання 1

Анілін на відміну від бензену реагує

варіанти відповідей

з натрієм

з хлором

з бромною водою

з етанолом

Запитання 2

Під час взаємодії аніліну з бромною водою утворюється

варіанти відповідей

бромоанілін

1, 3 дибромоанілін

2,3,4 - трибромоанілін

2,4,6 - трибромоанілін

Запитання 3

Який з указаних амінів є вторинним?

варіанти відповідей

6Н5)2 NH

C6H5 - NH2

(C6H5)3N

(CH3)3N

Запитання 4

Укажіть формулу продукту відновлення нітроетану

варіанти відповідей

С6Н5NH2

CH3NH2

C6H5NO2

C2H5NH2

Запитання 5

Укажіть речовину, яка не взаємодіє з водою

варіанти відповідей

метиламін

етиламін

анілін

амоніак

Запитання 6

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні: Реакція добування аніліну (р-я Зініна) полягає

1) в окисленні нітробензену

2) у відновленні нітробензену воднем

3) у відновленні нітроетану воднем

варіанти відповідей

правильне лише перше

правильне лише друге

правильне третє

усі твердження не правильні

Запитання 7

Укажіть відносну молекулярну масу етанамоній хлориду

варіанти відповідей

80,5

67,5

81,5

31

Запитання 8

Укажіть формулу сполуки, що виявляє основні властивосі

варіанти відповідей

СН3СООН

С6Н5NH2

C2H5OH

CH3CHO

Запитання 9

Укажіть формулу метилметанаміну

варіанти відповідей

С6Н7N

CH5N

C6H7N

C2H7N

Запитання 10

Укажіть продукти згоряння аніліну

варіанти відповідей

карбон (IV) оксид, нітроген(IV) оксид, вода

вода, нітрогенмонооксид, карбон (IV)оксид

карбон(IV) оксид, вода, амоніак

карбон (IV) оксид, азот, вода

Запитання 11

Укажіть суму коефіцієнтів реагантів в рівнянні реакції горіння феніламіну

варіанти відповідей

35

44

75

13

Запитання 12

Укажіть групу, в якій речовини розміщені в послідовності послаблення основних властивостей

варіанти відповідей

NH3, C6H5NH2, CH3NH2

C3H7NH2, C6H5NH2, NH3

C6H5NH2, CH3NH2, NH3

CH3NH2, NH3, C6H5NH2

Запитання 13

Укажіть назву вторинного аміну, відносна густина пари якого за воднем 22,5

варіанти відповідей

феніламін

ізопропіламін

диметиламін

етиламін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест