24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Облік фінансово-розрахункових операцій в бюджетних установах

Додано: 24 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
35 запитань
Запитання 1

Бюджетні рахунки — це: 

варіанти відповідей

а) рахунки, що відкриваються у відділеннях Національного банку України;

рахунки, що відкриваються у відділеннях державних банків;

рахунки, що відкриваються в органах Держказначейства України; 

рахунки в комерційних банках, обслуговування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Запитання 2

Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами поділяються на: 

варіанти відповідей

реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки;

реєстраційні, особові та спеціальні рахунки;

особові, міжбюджетних трансфертів, контокорентні рахунки;

контокорентні, поточні, особові рахунки

Запитання 3

Реєстраційні рахунки призначені для виконання: 

варіанти відповідей

спеціального фонду кошторису;

загального фонду кошторису;

для виконання реєстраційних видатків;

для виконання спеціального або загального фонду кошторису в залежності від угоди.

Запитання 4

Спеціальні реєстраційні рахунки призначені для виконання: 

варіанти відповідей

спеціального фонду кошторису;

загального фонду кошторису;

для виконання реєстраційних видатків;

для виконання спеціального або загального фонду кошторису в залежності від угоди. 

Запитання 5

Особові рахунки:  

варіанти відповідей

рахунки, що відкриті бюджетною установою, яка має підвідомчі установи, в Держказначействі України;

рахунки, що відкриті бюджетною установою в комерційних банках;

це рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету;

рахунки, що відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків.

Запитання 6

Не бюджетні рахунки: 

варіанти відповідей

рахунки, що відкриваються бюджетними установами в комерційних банках;

рахунки, що відкриваються бюджетними установами в комерційних банках за погодженням з ДКУ;

рахунки, що відкриваються органами ДКУ за операціями, які не відносяться до операцій за виконанням бюджетів;

рахунки, що відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для фінансування міжбюджетних трансфертів. 

Запитання 7

Бюджетні рахунки відкриваються: 

варіанти відповідей

щомісячно; 

щорічно; 

один раз на 3 роки; 

залежно від умов договору;

щоквартально. 

Запитання 8

Залишки коштів за спеціальними бюджетними рахунками: 

варіанти відповідей

відкриваються у наступному бюджетному періоді з перенесенням невитрачених у попередньому періоді залишків коштів;

відкриваються у наступному бюджетному періоді без перенесення невитрачених у попередньому періоді залишків коштів;

по завершенню року перераховуються на загальний казначейський рахунок;

перераховуються на депозитний рахунок у державних банках. 

Запитання 9

Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються  

варіанти відповідей

не пізніше 31 грудня; 

не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду;

не пізніше 1 січня;

не пізніше останнього дня кварталу. 

Запитання 10

Бюджетні установи при відкритті бюджетного рахунку довідку про включення до ЄДРПОУ: 


варіанти відповідей

подають завжди;

ні, оскільки вони не мають коду ЄДРПОУ;

подають тільки ті, які включені до ЄДРПОУ (установи, що фінансуються з місцевих бюджетів);

не подають ніколи. 

Запитання 11

Касові видатки: 

варіанти відповідей

це суми, проведені органом Держказначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків;

 

це суми, проведені органом Держказначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку готівкою;

це суми, проведені органом Держказначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку шляхом безготівкової оплати рахунків;

це всі видатки бюджетної установи.

Запитання 12

Використання виручки бюджетною установою, що надходить готівкою без попереднього зарахування її на рахунки: 

варіанти відповідей

допускається;

допускається, якщо бюджетна установа не має заборгованості з загальнообов’язкових платежів та зборів;

забороняється;

допускається тільки для бюджетних установ, що є головними розпорядниками бюджетних коштів. 

Запитання 13

Бюджетним установам мати ліміт залишку готівки в касі: 

варіанти відповідей

дозволяється;


заборонено;

лімітується тільки готівка призначена для виплат заробітної плати, пенсій, стипендій;

тільки для тих бюджетних установ, що мають рахунки в державних банках. 

Запитання 14

Касові операції в бюджетних установах оформляються: 

варіанти відповідей

прибутковими касовими ордерами та видатковими документами;

прибутковими касовими ордерами;

видатковими касовими ордерами;

за допомогою касової книги КО-2; 

Запитання 15

Після проведення інвентаризації каси інвентаризаційною комісією складається:

варіанти відповідей

висновок за результатами інвентаризації;


аудиторський висновок;

акт за результатами інвентаризації;

касова книга. 

Запитання 16

Облік цільового використання готівкових коштів в бюджетних установах ведеться: 

варіанти відповідей

у видатковому касовому ордері;

у касовій книзі;

у картці аналітичного обліку готівкових операцій;

у платіжній відомості. 

Запитання 17

За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі накладається штрафна санкція: 


варіанти відповідей

у трикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;


у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

у чотирикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

штраф не накладається. 

Запитання 18

За не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки накладається штраф:

варіанти відповідей

у трикратному розмірі не оприбуткованої суми;

у п’ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

у двократному розмірі не оприбуткованої суми;

не накладається. 


Запитання 19

За наявність готівки у касах понад потребу накладається штраф: 

варіанти відповідей

у трикратному розмірі не оприбуткованої суми;


у п’ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

у двократному розмірі не оприбуткованої суми;

не накладається. 

Запитання 20

За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки згідно Указу Президента накладається штраф: 

варіанти відповідей

у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

у розмірі 15 відсотків виданих під звіт сум;

у розмірі 18 відсотків виданих під звіт сум; 

у розмірі 10 відсотків виданих під звіт сум;

не накладається. 

Запитання 21

Облік касових видатків бюджетної установи ведеться в: 

варіанти відповідей

у картці аналітичного обліку касових видатків;


у картці аналітичного обліку готівкових операцій;

у касовій книзі;

у видаткових касових ордерах. 

Запитання 22

Курсові різниці в обліку бюджетних установ відображаються з використанням рахунків: 

варіанти відповідей

7411 “Інші доходи за обмінними операціями” та 8411“Інші витрати за обмінними операціями”;

7311 “Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів” та 8311 “Фінансові витрати”; 

5312 “Дооцінка (уцінка) інших активів”; 

5511 “Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду”. 

Запитання 23

Службове відрядження в межах України та за кордон оформлюється: 

варіанти відповідей

посвідченням про відрядження;

довідкою про відрядження;

довідкою бухгалтерії;

розпискою особи, що була у відрядженні;

наказом (розпорядженням) про відрядження. 

Запитання 24

Залишок за рахунком 2116 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами” може бути: 


варіанти відповідей

тільки дебетовим;

тільки кредитовим;

або дебетовим або кредитовим;

даний рахунок не може мати залишку;

одночасно можуть бути дебетові і кредитові залишки. 

Запитання 25

Норми добових витрат для працівників бюджетних установ у межах території України встановлюються: 

варіанти відповідей

Законом України “Про державний бюджет України” на відповідний рік;


не більше як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день;

дорівнюють 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день;

встановлюються відповідною постановою Кабінету міністрів України;

встановлюються Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”

встановлюються бюджетною установою самостійно. 

Запитання 26

Договори, укладені установою з юридичними та фізичними особами в будь-якій формі (усній або письмовій), реєструються в: 

варіанти відповідей

книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань;


книзі обліку касових видатків;

книзі обліку договорів;

книзі обліку дебіторської заборгованості. 

Запитання 27

Отримані акредитиви бюджетною установою обліковуються як: 

варіанти відповідей

дебіторська заборгованість;

кредиторська заборгованість;

грошові кошти;

грошові документи.

Запитання 28

Розрахунками зі студентами за проживання в гуртожитку належить до розрахунків:

варіанти відповідей

з кредиторами;

з дебіторами;

з іншими дебіторами;

з постачальниками. 

Запитання 29

Накопичення інформації про розрахунки з підзвітними особами відбувається меморіальному ордері: 

варіанти відповідей

№ 8; 

№ 9; 

№ 10; 

№ 3.

Запитання 30

Для обліку бланків суворої звітності бюджетні установи використовують позабалансовий рахунок: 

варіанти відповідей

08;

09;

01;

1518. 

Запитання 31

Ліміт каси для бюджетних установ встановлюється: 

варіанти відповідей

органами Держказначейства України;

Національним банком України;

самостійно бюджетною установою;

банком, який обслуговує дану установу. 

Запитання 32

Особові рахунки відкриваються бюджетними установами для: 

варіанти відповідей

для зарахування грошових коштів державного бюджету;

для зарахування виділених асигнувань, що підлягають розподілу та перерахуванню конкретному розпоряднику;

для зарахування виділених асигнувань головному розпоряднику коштів на утримання установи;

немає вірної відповіді. 

Запитання 33

Реєстраційні рахунки відкриваються розпорядниками бюджетних коштів в органах Держказначейства для обліку їх видатків терміном: 

варіанти відповідей

на один рік;


на п’ять років;

без обмеження терміну;

на пів року.

Запитання 34

Оберіть правильне визначення терміну “ліміт каси”: 

варіанти відповідей

гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарські потреби; 

гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом дня;

гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

гранична сума готівки, яка може бути отримана з поточного або реєстраційного рахунка протягом дня. 

Запитання 35

Особові та реєстраційні рахунки різняться за: 

варіанти відповідей

функціональним призначенням;

порядком відкриття;

місцем відкриття;

терміном дії. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест