Облік необоротних активів

Додано: 18 квітня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке ствердження не харатерезує об`єкт основних засобів?

варіанти відповідей

строк корисної експлуатації більше року

утримується для подальшої реалізації

міститься у складі необоротних активів

має первісну вартість, що амортизується

Запитання 2

В якій частині балансу відображено інформацію про наявність основних засобів?

варіанти відповідей

в І розділі пасиву балансу

в І розділі активу балансу

в ІІ розділі активу балансу

в ІІ розділі пасиву балансу

Запитання 3

Яким чином визначається залишок основних засобів на кінець звітного періоду?

варіанти відповідей

С п 10 - Об дт 104

С п 10 - С п 131

С п 10 + Об дт 10 - Об кт 10

Об кт 10 - Об дт 131

Запитання 4

Який об`єкт відноситься до складу основних засобів, якщо їх гранична вартість 300 грн?

варіанти відповідей

сканер 780 грн

напівфабрикат 760 грн

тимчасове загородження 800 грн

калькулятор 160 грн

Запитання 5

За яким методом нарахування амортизації відбувається шляхом рівномірного списання вартості необоротних активів?

варіанти відповідей

метод інвентаризації

метод прямолінійного списання

кумулятивний метод

метод середньозваженої собівартості

Запитання 6

Який обєкт є необоротним активом?

варіанти відповідей

напівфабрикати власного виробництва

бібліотечні фонди

запасні частини

покупні напівфабрикати

Запитання 7

Який з об`єктів фінансового обліку обліковуується на рахунку 112?

варіанти відповідей

олівець

металопрокат

офісний світильник

папір для копіювання

Запитання 8

Які об`єкти відносяться до складу нематеріальних активів?

варіанти відповідей

фінансові інвестиції

природні ресурси

правра користування природніми ресурсами

витрати на дослідження та розробки

Запитання 9

Які об`єкти відносяться до складу нематеріальних активів?

варіанти відповідей

капітальні інвестиції

торгівельні знаки

дебіторська заборгованість

пайовий капітал

Запитання 10

Який з об`єктів не відноситься до складу нематеріальних активів?

варіанти відповідей

авторське право

право на оренду

земельні ділянки

вартість товарного знаку

Запитання 11

В якій частині балансу відображено інформацію про наявність нематеріальних активів?

варіанти відповідей

в І розділі пасиву балансу

в ІІ розділі пасиву балансу

в І розділі активу балансу

в ІІ розділі активу балансу

Запитання 12

Яке ствердження не характеризує об`єкт нематеріальних активів?

варіанти відповідей

не має матеріальної форми

строк корисної експлуатації більше року

міститься у складі необоротних активів

утримується для подальшої реалізації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест